מנהל תאגיד אחראי אישית לעבירות פליליות של איכות סביבה אם לא פעל למנען

05 נובמבר 2019
הדפסה

שותפות מוגבלת העוסקת בהטמנה ובמחזור אשפה ומנהלת אתר להטמנת פסולת וחברה המנהלת את האתר הואשמו יחד עם מנהליהם בכך שבניגוד לתנאי רישיון העסק הייתה גלישת פסולת מהאתר והיו באתר תשטיפים שלא טופלו כנדרש. כתוצאה מכך נגרמו מפגעים סביבתיים, לרבות מפגעי ריח חריפים.
בית המשפט קבע אחריות פלילית הן של התאגידים והן של המנהלים. גם חוק רישוי עסקים וגם חוקים סביבתיים, לרבות אלה בהן עסק ההליך, קובעים אחריות אישית למנהלים ונושאי משרה שלא נקט בכל האמצעים הסבירים לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו. מכיוון שהמנהלים לא הראו שהעבירות בוצעו שלא בידיעתם וכי הם עשו כל שנדרש ונקטו בכל האמצעים הסבירים לשם מניעת ביצוע העבירות, גם המנהלים אחראים אישית בפלילים לעבירות התאגיד.