עדכוני חקיקה ופסיקה

ייפוי כוח לא יתבטל אם ניתן לטובת הבטחת המשך קיום חברה

08 דצמבר 2019
הדפסה

מייסד ובעל מניות בקבוצת חברות העניק ייפוי כוח לשלושה מששת ילדיו לשם הבטחת ניהולה התקין של החברה. האב איבד את כשרותו המשפטית ועלתה סוגיית תוקף ייפוי הכוח.
בית המשפט קבע שייפוי הכוח תקף למרות שמייפה הכוח איבד את כשרותו המשפטית. לפי החוק, ייפוי כוח רגיל מתבטל, בין היתר, עם גריעת כשרותו המשפטית של השולח. עם זאת, כאשר ייפוי הכוח ניתן להבטחת זכותו של אדם אחר או של השלוח עצמו וזכותם תלויה בביצוע נושא השליחות, רואים בייפוי הכוח כבלתי חוזר והוא אינו מתבטל בנסיבות אלה. כאן, מייסד ובעלים של קבוצת חברות נתן ייפוי הכוח לילדיו למשך 20 שנה ולטובת צד ג', החברה, שהיא מפעל חייו. לחברה זכות עצמאית להמשיך ולהתקיים ולתפקד באופן תקין, שוטף ויציב, הגם שבעליה איבד כשרותו. הואיל וייפוי הכוח ניתן על מנת להבטיח את יכולתה של החברה להמשיך ולהתקיים גם בהעדר כשרותו (לרבות זכות הצבעה וקבלת החלטות בישיבות האסיפה הכללית), יש לראות בייפוי הכוח כבלתי חוזר.