מאמרים מקצועיים

דרך המלך לקבלת פיצויים עקב התרשלות ועדת מכרזים

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
17 אפריל 2013
הדפסה
PDF

חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, מכיר לא רק בזכות להגיש עתירה כדי לשנות את תוצאות המכרז אלא גם בזכות להגיש תובענה לקבלת סעד כספי עבור נזקים שנגרמו בעקבות ניהול מכרז שלא כדין. אולם, התנהלות משפטית לא נכונה, במקרים מסוימים, כגון ויתור על שלב העתירה והגשה של תובענה כספית בלבד, עשויה לעתים לגרום לדחייתה של התובענה.
בדיני המכרזים קיימת חשיבות למועד הפנייה לקבלת סעד על ידי בית המשפט אך גם למיצוי כל ההליכים המשפטיים בטרם הגשת תביעה כספית. כך למשל, במקרה של בחירה במועמד אשר אינו עונה על תנאי הסף שנקבעו במכרז, רשאי משתתף, אשר היה אמור לזכות במכרז, להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגובה הרווח אשר היה צפוי לו מהזכייה במכרז או בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהשתתפותו במכרז.
עם זאת, בית המשפט עשוי במקרים מסוימים לראות במשתתף במכרז אשר נמנע מלנקוט תחילה בהליך משפטי לצורך מימוש זכייתו במכרז כמי שהשלים עם החלטת ועדת המכרזים ולמעשה "ויתר" על תביעתו, אף על פי שבחירה להגיש תביעה לקבלת סעד כספי בלבד יכולה לנבוע משיקולי עלות- תועלת מסחריים.
לאחרונה דחה בית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב תביעת פיצויים, אשר הוגשה על ידי חברה שהתמודדה על ביצוע עבודות קבלניות במסגרת פרויקט הרכבת הקלה בתל אביב. באותו מקרה ניתנה לחברה הודעה על הזכיה וכתוצאה מכך ביטלה החברה התקשרות אחרת שהיתה לה. רק לאחר מכן חזרה בה ועדת המכרזים מהודעת הזכייה בטענה שהחברה אינה עומדת בתנאי הסף אשר נקבעו במכרז. החברה לא עתרה לשינוי תוצאת המכרז אלא הסתפקה בהגשת תביעה כספית בגין ההפסדים והנזקים שנגרמו לגישתה כתוצאה מהתנהלות ועדת המכרזים כגון: הפסד הרווח מהמכרז או לחלופין – הנזק שנגרם כתוצאה מביטול הסכם עם לקוח קיים עקב הסתמכותה על הודעת הזכייה שקיבלה.
עקרונית זכאי מתמודד במכרז לפיצוי אם בשל כשל של ועדת מכרזים נתקבלה החלטה שגויה ונגרם לו נזק. אולם, באותו מקרה דחה בית המשפט את התביעה תוך ביסוס החלטתו, בין היתר, על כך שלא הוגשה תחילה עתירה לשינוי תוצאת המכרז. כמו כן, נדחתה טענת החברה כי ביטול העסקה עם לקוח קיים מהווה עילה לקבלת פיצויים בשווי של אבדן הרווחים מהלקוח הקיים, בין היתר מאחר והחברה לא הצליחה להוכיח נזקיה וכי מדובר בפעולה מסחרית סבירה, אשר ניתן לצפותה.
מאחר ונטל ההוכחה ביחס לנזקים אשר נגרמים מוטל על התובע והשאלה האם יש מקום לפסוק פיצויים בגין התרשלות ועדת המכרזים תלויה בנסיבותיו של כל מקרה לגופו, חשוב מאוד לקבל ליווי שוטף של מומחה משפטי בדיני מכרזים לא רק כאשר מגיעים לשלב ההליך המשפטי. מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני מכרזים הן בשלב הגשת ההצעה במכרז ובוודאי בטרם כל פעולה מסחרית המסתמכת על תוצאת מכרז.