מאמרים מקצועיים

עסקאות נוגדות – למי שייך הנכס שקניתי אם המוכר מכר אותו גם לאחר?

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
06 ינואר 2016
הדפסה
PDF

עסקת מקרקעין היא עסקה שלוקח זמן רב להשלים אותה, בעיקר בשל הצורך באישורים של רשות המסים לביצוע העסקה ולעתים גם בשיתוף פעולה של הבנק המממן את הרכישה או הבנק שהמוכר משכן לטובתו את הנכס. עם זאת, כבר בשלבים הראשונים משלם הרוכש כסף. מה קורה אם המוכר מכר את הנכס פעם שניה? אם שני רוכשים העבירו תמורה למוכר בגין אותו נכס, זכותו של מי גוברת?

חוק המקרקעין הישראלי קובע, כי עסקת מקרקעין חייבת להסתיים ברישום במרשם המקרקעין ועד הרישום היא נחשבת להתחייבות חוזית בלבד. אם התחייב אדם לעשות עסקה במקרקעין ולפני שהסתיימה העסקה ברישום התחייב פעם נוספת בעסקה הסותרת את העסקה הראשונה, זכותו של בעל העסקה הראשונה עדיפה אלא אם בעל העסקה השנייה שילם תמורה עבור העסקה והשלים אותה (כלומר רשם אותה במרשם המקרקעין) כל עוד הוא פועל בתום-לב.

בתי המשפט קבעו, שתום לב דורש אי ידיעה על העסקה הראשונה ורוכש לא יכול לעצום את עיניו ולא לבדוק אם קיימת עסקה נוגדת על הנכס.  כך, למשל, מכיוון שרוכש סביר אמור לבדוק את מרשם המקרקעין בטרם ביצוע עסקה, רישום נכון של הערת אזהרה על ימנע אפשרות של מכירתה בתום לב לרוכש אחר. למרות שלשון החוק דורשת תום לב מצד הרוכש השני, בתי המשפט קבעו שכלל תום הלב חל גם על הרוכש הראשון, אשר כדי לשמור על זכויותיו נדרש לעשות את כל הנדרש על מנת למנוע עסקאות נוגדות עתידיות. כך למשל, נקבע שרוכש ראשון בזמן אשר נמנע מרישום הערת אזהרה על שמו פעל בחוסר תום לב, שכן היה ביכולתו למנוע את ה"תאונה המשפטית". לא תמיד ניתן לבצע רישום של הערת אזהרה במרשם המקרקעין, למשל כשדירה נרכשת מקבלן (שלפעמים נקרא "חברה משכנת") והקרקע בהליכי הסדרה ורישום. במקרה כזה נדרש לפחות לרשום את העברת הזכויות אצל החברה המשכנת המשמשת "מרשם מקרקעין זמני" והרישום אצלה ייחשב "מעין הערת אזהרה" מכיוון שבמקרה כזה קונה סביר אמור לבדוק זכויות אצל החברה המשכנת.

גם בדרישת התמורה שבחוק הישראלי קבעו בתי המשפט כללים. כך, למשל, תמורה סמלית לא תספיק לשם מתן עדיפות לרוכש השני אך מנגד נקבע שאין צורך להראות תשלום מחיר שוק מלא.

עסקאות נוגדות במקרקעין הן עניין משפטי מורכב מהרגיל בו לרוב נדרש בית המשפט לבחון שאלות עובדתיות ומשפטיות רבות הנוגעות בין היתר לטיב העסקה, קדימות הזמנים, תום לבם של הצדדים, אופן התנהלותם ועוד.   אשר על כן, חשוב והכרחי להיות מלווה בכל עסקת רכישת מקרקעין, מהשלב הראשון, בעורך דין המכיר היטב את התחום ולבצע את כל הבדיקות הנדרשות כדי להמנע מתאונות משפטיות מסוג זה.  בוודאי שכשעולה חשד שהנכס נמכר בשנית חשוב מיידית לפעול באמצעות עורך דין המכיר סוגיה מורכבת זו.