על הימורים בלתי חוקיים, הגרלות מסחריות ומחיר למשתכן
מאמרים מקצועיים

על הימורים בלתי חוקיים, הגרלות מסחריות ומחיר למשתכן

08 ספטמבר 2018
הדפסה
PDF

תרחיש כזה איש לא דמיין. מנגנון ההגרלות עליו מתבסס פרויקט הדגל של שר האוצר לשם הפחתת מחירי הדיור לזוגות צעירים, המכונה "מחיר למשתכן", אינו חוקי מהסיבה שלא קיבל היתר לעריכת ההגרלות כנדרש בחוק. מה דינם של מארגני הפרויקט, כמה שנות מאסר יקבל שר האוצר, מארגני ההגרלה או כל זוג צעיר שזכה בהגרלה כזו, ומה יעלה בגורלו של הפרויקט כולו? – כל אלה שאלות שהתשובה עליהם ברורה – הרשויות ימצאו את הדרך להכשיר את השרץ. אולם, חשוב שכל עסק ילמד מכך על המשמעויות של הגרלה מסחרית.

הגרלה מסחרית היא כלי מקובל בחיי המסחר לפיו עסק מקדם מכירות באמצעות הגרלת מוצר או שירות בין לקוחותיו או בין מפיצים שלו. עסקים רבים משתמשים בכלי זה אך לא מבינים כי ללא עמידה בתנאי החוק הם עוברים עבירה פלילית.

חוק העונשין הישראלי אוסר על הימורים ומשחקי מזל וקובע כי מי שמנהל, מבצע, או עוסק בביצוע משחקים אסורים, הגרלות או הימורים עובר עבירה פלילית שעונשה מאסר ממושך. על פי החוק כל הסדר שלפיו ניתן, בהעלאת גורלות או באמצעי אחר, לזכות בכסף, בשווה כסף, או בטובת הנאה, כאשר הזכייה תלויה בגורל יותר מאשר בהבנה או ביכולת, מהווה עבירה פלילית. חריג לכך הוא האפשרות לקיים הגרלות לפרסומת מסחרית וקידום מכירות בכפוף לשורה של תנאים המנויים בהיתר הכללי לקיום הגרלות אשר הוצא על ידי משרד האוצר והמאפשר עריכת הגרלות לפרסומת מסחרית בכפוף לתנאים הקבועים בהיתר.

בין יתר התנאים להיתר, נדרש מינוי מפקח אשר יאושר מראש על ידי משרד האוצר. המפקח נדרש לפקח על מבצע השיווק ועל ביצוע ההגרלה ובסוף המבצע להגיש למשרד האוצר דו"ח מפורט בהתאם לכללים שנקבעו. כמו כן, ההיתר מציב שורה ארוכה של תנאים מיוחדים בשורה של סוגיות כמו למשל האופן בו יפורסם המבצע, המועדים בהם ניתן לבצע ההגרלה וכמה פעמים בשנה ניתן לבצעה, המידע שצריך להיכלל בתקנון ההגרלה ואופן פרסום התקנון, דרישות הקשורות לקיבוע המחירים לאחר ההגרלה, איסור על השתתפות במבצע של מקורבים לעורך ההגרלה או המפקח, אופן פרסום תוצאות ההגרלה, אופן חלוקת הפרסים ועוד.

במקרה של הגרלות מחיר למשתכן נראה כי לא רק שההגרלות שנערכו, נערכו בניגוד לקבוע בחוק ועורכי ההגרלה עברו עבירה פלילית, אלא שגם כל הזוגות הצעירים שהשתתפו בהגרלות וזכו בזכות לרכוש דירה במחיר מפוקח הפכו למבוקשים על ידי החוק. בנוסף, בוודאי שכל מערכת ההסכמים המסחרית שנקשרה על ידי העבריינים הינה בלתי חוקית ובלתי אכיפה.

בעוד שסביר להניח שהמדינה תמצא את הדרך כעת להכשיר את התקלה, יש לקחת לתשומת הלב את המשמעויות של הגרלות מסחריות וחשוב שכל עסק המתכנן לקיים הגרלה מסחרית יפנה מראש לעורך דין בעל ניסיון כמפקח על הגרלות. אותו עורך דין יוכל לפעול לקבלה מראש של ההיתר משמרד האוצר, יהיה מעורב בניסוח תקנון ההגרלה, יהיה נוכח בהגרלה ויוודא שההגרלה עומדת בכל תנאי החוק וההיתר.