התינשאי לי (אה, וגם תבואי איתי תחילה לנוטריון לחתום על הסכם ממון)?
מאמרים מקצועיים

התינשאי לי (אה, וגם תבואי איתי תחילה לנוטריון לחתום על הסכם ממון)?

דורון אפיק, עו"ד

נכתב על ידי

דורון אפיק, עו"ד
15 ספטמבר 2018
הדפסה
PDF

הסכם ממון מהווה במקרים רבים מקור לחיכוכים כאשר הדרישה עולה על ידי אחד הצדדים (או, במקרים רבים, הורה של אחד מהם) לפני הנישואין אך מהווה כלי חשוב למניעת סכסוכים עתידיים ובוודאי שהוא חשוב שבעתיים כשמדובר בצדדים שיש להם כבר רכוש והם נכנסים למערכת חיים זוגית ללא נישואין. לא רבים יודעים כי ניתן לאמת הסכם ממון בפני נוטריון במקום בבית המשפט וכך להקל על כל הצדדים.

החוק הישראלי קובע באופן כללי הסדר איזון משאבים, לפיו נכסים של בני זוג נחשבים כשייכים לשניהם באופן שוויוני, ללא קשר לאופן בו נרשמו. כך, למשל, דירה שרכשו בני זוג נשואים ורשמו על שם הבעל בלבד תיחשב כדירה השייכת לשניהם באופן שווה. איזון המשאבים לפי החוק לא חל על נכסים שהיו למי מבני הזוג ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין, אך כאשר בני זוג מתייחסים בפועל לנכסים אלה כנכסים משותפים, הגבולות מיטשטשים. כאשר מדובר בבני זוג שאין להם כוונה (לפחות בשלב זה) להתחתן, איזון המשאבים לפי החוק לא יחול והצורך בהסכם ממון הופך למהותי הרבה יותר.

בעוד שהסכם ממון חל רק על מערכת היחסים הכלכלית בין הצדדים מקובל שהוא כולל גם הוראות לגבי אופן "פירוק החבילה", במקרה הצורך, והוא חוסך בעתיד עוגמת נפש רבה לכל המעורבים. במקרה שנדון לפני מספר שנים בבית המשפט המחוזי בחיפה סירב בית המשפט לבטל מטעמים של תקנת הציבור סעיף בהסכם ממון שקבע אובדן זכות בדירה לצד שיפתח בהליכי גירושין.

הסכם ממון בין זוג נשוי חייב להיות מאושר בבית המשפט כדי שיהיה לו תוקף (אף שבמקרים מסוימים קבעו בתי המשפט כי כשהצדדים פעלו על פי הסכם שלא אושר כדין עשויים הם עדיין להיות מחויבים על פיו), אולם הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון בהליך מיוחד בו הנוטריון מוודא שהצדדים עשו את ההסכם בהסכמה חופשית והם מבינים את משמעותו ותוצאותיו. הסכם ממון בין ידועים בציבור יכול לעבור הליך אישור בבית משפט, אך הדבר לא נדרש לפי החוק. חשוב לציין שיכול והסכם כזה עשוי להפסיק להיות מחייב ככל שהצדדים יחליטו בעתיד להינשא ובמקרה כזה חשוב לחתום על הסכם ממון חדש.

בין היתרונות של עריכת הסכם ממון בפני נוטריון, היכולת לנסח את ההסכם יחד תוך זמן קצר וללא המעמד המלחיץ של ההופעה בפני שופט ובהתאם למועדים שייקבעו בהתאם לעומס על בתי המשפט. עם זאת, חשוב ביותר לוודא שאת ההסכם עורך ומאשר נוטריון בעל ניסיון בתחום מכיוון שאישור הסכם כזה על ידי נוטריון מקשה מאוד על תקיפתו בעתיד, וככל שההסכם נוגע גם לבעלות בתאגידים או עסקים, גם בעל ניסיון בתחום זה – בשל המעמד הגבוה של הסכם ממון, חיסכון כספי בעת חתימת הסכם הממון עלול לעלות סכומי עתק בעתיד ועל כן עדיף לשלם מעט יותר אך לדעת שהזכויות מוגנות היטב.