אפיק משפטי 266 26.09.2018

אפיק משפטי 266 26.09.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

13 ספטמבר 2018

שימוש פרטי בנכסי חברה תוך הפרת הסכם מייסדים לא יוצרת שותפות אלא זכות לפיצוי

מארגן קבוצות רכישה של נדל"ן ואיש עסקים חתמו על הסכם מייסדים להקמת חברה ולשיתוף פעולה בפרויקטים של ארגון קבוצות רכישה של נדל"ן.  לאחר זמן מה חתמו הצדדים על הסכם ההיפרדות, במטרה להביא לסיום שיתוף הפעולה ולמתווה מוסכם של חלוקת הרווחים מהפרוייקט שבוצע ומפרוייקטים עתידיים, אולם הסכם ההיפרדות בוטל, בשל הפרתו ואחד הצדדים דרש לקבל אחוזים מפרויקטים עתידיים של הצד השני בתחום, בין היתר מכיוון שהצד השני השתמש...

07 אוגוסט 2018

הגבלת תחרות רחבה בהסכם זיכיון עשויה להיות לא אכיפה בהיותה סותרת את תקנת הציבור

קבוצת זכיינים של רשת לממכר מוצרים ומזון לבעלי חיים ביטלו את הסכמי הזכיינות שלהם לאחר שהחנויות לא הראו את הרווחים שהבינו כי הן אמורות להשיא אך הרשת טענה כי בהתאם להסכם הזכיינות במקרה כזה הזכיינים לא יכולים לפתוח חנויות מתחרות...

16 אוגוסט 2018

לקוחות שעובד מביא אינם נחשבים ללקוחות שלו אלא של המעסיק

מנכל"ית, אשר לא הייתה חתומה על סעיף אי תחרות בהסכם העסקתה, התפטרה. עם עזיבתה פתחה עסק מתחרה ופנתה מיוזמתה ללקוחות מעסיקתה לשעבר על פי רשימות שהיו בידיה וכללו מידע על הלקוחות...

28 אוגוסט 2018

שעה שיחסי הכוחות בין צדדים להסכם דומים תניית שיפוט מחוץ לישראל אינה נחשבת מקפחת

אגודה שיתופית ישראלית וחברה הולנדית התקשרו בחוזה לאספקת סחורה, אשר כלל תניית שיפוט זרה לפיה מחלוקות בין הצדדים יתבררו בבתי המשפט בעיר האג בהולנד על פי הדין ההולנדי...

06 ספטמבר 2018

פתיחת תיבת המכרזים טרם מועד סגירת המכרז עשויה לגרום לביטול המכרז

בכל אחד משלושה מכרזים של משרד הבינוי והשיכון בטעות הופיעו שלוש שעות הגשה שונות: בדף ההוראות נקבע כי יש להגיש את ההצעות עד השעה 10:00, בתחתית דף ההוראות ובפרסום בעיתונות נרשם שהשעה היא 11:00 ובטופס ההצעה, בנספח למסמכי המכרז, נרשם כי שעת ההגשה היא 12:00 וכך גם הופיע באתר האינטרנט. בפועל נפתחה תיבת המכרזים בשעה 11:00 ובכל מכרז הייתה הצעה יחידה בלבד. למרות האמור בשעה 11:30 התקבלה הצעה נוספת, לאחר ...

05 ספטמבר 2018

אי בדיקת הזכויות במקרקעין מעבר למרשם עשויה לבטל את הגנת תקנת השוק

ארבעה אחים החזיקו חברה שעסקה ביבוא מוצרי מזון ובשיווקם כשהחברה גם השתמשה במקרקעין שהיו שייכים לאחים. כשאחד האחים פרש מהפעילות הוסכם על מכירה על ידו לאחים גם של זכויותיו בחלקות המקרקעין והוא חתם על יפוי כוח בלתי חוזר ואף דיווח על העסקה לרשות המסים, אך העסקה לא הסתיימה ברישום.  זמן קצר לאחר מכן נפטר האח ואלמנתו העבירה על שמה חלק מהמקרקעין. כ20 שנה לאחר מכן יורשיו של האח רשמו הערת אזהרה על התחייבות ...

שיתוף