אפיק משפטי 267 10.10.2018

אפיק משפטי 267 10.10.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

12 ספטמבר 2018

בהתאם לכלל שיקול הדעת העסקי לא תהיה התערבות שיפוטית בהחלטות שגויות שהתקבלו כדין

חברה שניסתה לקדם מיזם רכב חשמלי וגייסה סכומי עתק ממשקיעים כשלה לאחר מספר שנות פעילות ומפרקי החברה הגישו תביעה נגד דירקטורים ונושאי משרה...

04 ספטמבר 2018

השתתפות בניהולו של עסק היא תנאי הכרחי להכרה באדם כשותף אך אין היא תנאי מספק

שני בני משפחה ניהלו יחד בית דפוס.  כאשר אחד מהם ביקש לפרוש מהעסק, סירב השני לשלם לו כל סכום...

08 אוגוסט 2018

ערב יהיה פטור מהתחייבויותיו אם פעל הנושה בחוסר תום לב או גרם לפקיעת ערובה שניתנה

דיירים בבניין משותף התאגדו בחברה כדי להוציא לפועל פרויקט תמ"א 38.  לצורך הפרויקט ניטלה הלוואה למימון הפרויקט כאשר כל אחד מהדיירים נדרש לספק שיק בטחון כערבות אישית.  הפרויקט עלה על שרטון והמלווה בחר לנקוט בהליכים לגביית החוב כנגד אחת הדיירות...

16 ספטמבר 2018

כששכר עובד מגלם בתוכו גם זכויות סוציאליות אין צורך לשלם לו על כך בנפרד

שלוש עובדות סיפקו שירותים בישראל כנגד חשבונית לתאגיד תקשורת גרמני במשך שנים רבות אך עקב צמצומים ולאחר שימוע הסתיימה העסקתן.  לאחר סיום ההעסקה טענו העובדות כי התקיימו יחסי עובד-מעביד ודרשו קבלת הפרשות סוציאליות, דמי נסיעות וזכויות נוספות...

13 ספטמבר 2018

הליכי קבלת מעמד ישראלי על בסיס נישואין לא יבוטלו אוטומטית בפרידה עקב אלימות

אזרחית זרה התחתנה עם ישראלי ומספר חודשים לאחר שנולדה להם בת (אשר קיבלה אזרחות ישראלית עם לידתה) נפרדה ממנו בשל אלימות מצידו.  משרד הפנים סירב לאפשר לאם להמשיך בהליכי קבלת אזרחות ישראלית...

17 ספטמבר 2018

במקרה של אי התאמת המושכר למגורים שוכר רשאי לבטל ההסכם אך לא רשאי להימנע מתשלום

שוכר לא שילם דמי שכירות ותשלומים נוספים בהם הוא חב (ארנונה, חשבון מים וכיוצ"ב) בטענה כי הוא זכאי לקזז תשלומים אלה נגד הוצאות תיקונים שהוציא בשל ליקויים במושכר...

שיתוף