מחיקת חברות מהבורסה לניירות ערך האוסטרלית
מאמרים מקצועיים

מחיקת חברות מהבורסה לניירות ערך האוסטרלית

06 מאי 2019
הדפסה
PDF

החשש הגדול של כל חברה רשומה למסחר, במיוחד כזו העוברת תקופה משברית, הוא להימחק מהמסחר רגע לפני השלמת העסקה שתבטיח את רישומה מחדש. מחיקה כזו בדרך כלל תהווה את אקורד הסיום של החברה, לפחות מבחינת ההנהלה הנוכחית שלה, כפי שלמדתי במעל 20 שנה כמומחה הנפקות ושוק ההון האוסטרלי (13 מהם כשותף הנפקות ושוקי הון בסידני של משרד עורכי הדין האוסטרלי,HWL Ebsworth , בהן פעלתי הן עבור חברות רשומות למסחר והן עבור בעלי עסקים במטרה להנפיקם, כאשר לא פעם דובר על סיוע בניווט במים סוערים. לאחרונה עברתי לישראל והצטרפתי למשרד עורכי הדין של אפיק ושות', תוך שאני ממשיך לשמש כעורך דין חיצוני במשרד האוסטרלי).

בחודש אפריל 2019, הבורסה האוסטרלית פרסמה את התיקון המוצע לכללי הבורסה והנוגע להסרה מהמסחר, אשר לא רק מבהירה את כללי ההסרה מהמסחר, אלא גם משקפת את הגישה התקיפה יותר של הבורסה לחברות שהמסחר בהן מושהה לזמן רב.
המסמך שפורסם מפרט את הנסיבות שבהן חברה רשאית לבקש באופן יזום מהבורסה האוסטרלית להסירה מהמסחר.

עם זאת, השינוי המשמעותי יותר בכללים החדשים, הרלוונטי בעיקר למי ששוקל כניסה למסחר בדרך של "היפוך שרוול", הוא במדיניות החדשה הנוגעת להסרה אוטומטית מהמסחר של החברות שהמסחר בהן הושעה למשך תקופה ארוכה. חברה תוסר כעת מהמסחר אם ניירות הערך של שלה הושעו ממסחר לתקופה של שנתיים. כמו כן, ניתן כעת למחוק את חברה מהמסחר אם החברה לא ביצעה במועד את הדיווחים הנדרשים תחת סעיף 17.5 לכללי הבורסה האוסטרלית (לרבות דו"ח שנתי, דוח ראשוני, דוחות שנתיים וחצי שנתיים, דוחות רבעוניים ודוחות תזרימי מזומנים).

הכללים החדשים ייכנסו לתוקף ב3 בפברואר, 2020. חברות שלא יעמדו בדרישות הדיווח הנזכרות עד 31 ינואר, 2020, או כאלו שהושעו מהמסחר לפני 31 ינואר, 2018 ועדיין יהיו מושעות במועד זה, יוסרו באופן אוטומטי מהמסחר כבר בתחילת המסחר ביום שני, 3 פברואר, 2020.

כללים חדשים אלה הם חלק מהמדיניות שנועדה לשפר באופן משמעותי את איכות החברות הנסחרות בבורסה באוסטרליה והיא צעד נוסף בקידום הבורסה האוסטרלית ומיצובה כאחת הבורסות המובילות בעולם. דרישותיה המחמירות של הבורסה האוסטרלית הדורשות הקפדה על כללי הבורסה בנוגע לדיווחים והימנעות מהשעיה ארוכה הם הוכחה נוספת לצורך בליווי על ידי עורך דין הבקיא בתחומים אלה ויסייע לחברות במניעת מצב בו חברה תוסר מהמסחר כתוצאה מאי עמידה בדרישות רגולטיביות אלו או דרישות הממשל התאגידי.