לא הספאקתי לקרוא את תנאי ביטוח הדירקטורים ונושאי משרה
מאמרים מקצועיים

לא הספאקתי לקרוא את תנאי ביטוח הדירקטורים ונושאי משרה

20 אוגוסט 2023
הדפסה
PDF

כל מי שעשה בגרות בפיזיקה (או למד מכניקה) מכיר (או אמור להכיר) את המושג "מַקְבִּילִית הַכּוֹחוֹת" - הכוח השקול של שני הכוחות הפועלים הוא הווקטור האלכסוני במקבילית שנוצרה, או בתחום העסקי, ככל שעסקה מסובכת יותר, ככה המעורבים בעסקה מקפידים פחות על הפרטים או בטיפול בסוגיות החשובות שעלולות להפריע לעסקה לקרות... וביטוח, כידוע, הוא סוגיה מסובכת שלא עורכי הדין של העסקאות ובוודאי לא אנשי העסקים בדרך כלל מבינים בה, והיא "עלולה להפריע" לעסקה ...

חוזה ביטוח ככלל, הוא צופה פני עתיד ומטרתו לכסות סיכונים שאין ודאות שיתרחשו, אולם ניתן להפחית את הסיכון הנובע מהם על ידי תשלום למבטח של פרמיה הנקבעת על בסיס הערכת סיכוי, סיכון, היסטוריית המבוטח והענף הרלוונטי. בהתאם לכך, כל ביטוח, כמו גם ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, מבוסס על הערכת סיכון שמבצע המבטח בהתאם למטרה שלשמה נרכש; לתקופה בגינה נרכש; לפרמיה ששולמה ולגורמים נוספים. לשם כך, קיימת חשיבות אדירה לאופן בו נעשית הפניה למבטח ובכלל זה הבנת הסיכון, אפיונו ודיוק המלל של הפוליסה. הדבר בוודאי נכון כאשר פונים כאשר קרה אירוע ביטוחי, שכן קיימת חשיבות קרדינאלית לאופן שבו נעשית הפניה, לניהול נכון מדויק ומקצועי של התהליך ולהתמודדות עם טענות המבטח ביחס לכיסוי.
לדוגמא: איש עסקים אמריקאי ייסד ספאק, גייס כ-80 מיליון דולר אך גם השקיע באופן אישי והיווה את בעל המניות הגדול ביותר בספאק. כמקובל בספאקים, נדרש הספאק להתמזג עם חברת מטרה בתוך שנתיים, וכך אכן היה, אולם המיזוג נכשל והסתיים בתביעה בארה"ב כנגד חברי הדירקטוריון בטענה שהדירקטורים הזדרזו, ממניעים אישיים, לאשר את עסקת המיזוג מבלי לבצע את הבדיקות הנדרשות, והכל במטרה להציל את השקעותיהם האישיות. במקום חברת המטרה המקורית התמזג לבסוף הספאק עם חברת סייבר התקפי ישראלית, שהתקשרה בביטוח דירקטורים ונושאי משרה, אך גם מיזוג זה הסתיים בהליכים משפטיים נגד נושאי המשרה. חברת הביטוח סירבה לספק כיסוי ביטוחי לאיש העסקים, בין היתר מכיוון שטענה שהפעולות בגינם הוגשה התביעה נעשו בכובעו כדירקטור בספאק (בין אלה שנעשו במיזוג הראשון שנכשל ובין במיזוג השני) ולא בחברה הממוזגת, אשר רכשה את הכיסוי הביטוחי (הגם שהביטוח כלל כיסוי המתחיל במועד מוקדם יותר), וכי ביטוח נושאי המשרה של הספאק שילם את מלוא הכיסוי במסגרת כיסוי הrun-off (כיסוי לתקופה שלאחר תום הביטוח, וחל רק לגבי אירועים הנוגעים לתקופה בטרם סיום הביטוח). בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בפברואר, 2023, את רוב את התביעה בגובה 13 מיליון ש"ח שהוגשה נגד חברת הביטוח לאחר שבחן את לשון הפוליסה וקבע לבסוף שהספאק לא הופיע בהגדרת החברות המבוטחות ולכן הכיסוי הביטוחי חל אך ורק לפעילות בתחום המוגדר (טכנולוגיה) של החברה החדשה שנוסדה לאחר המיזוג.
דוגמה זו ממחישה את העובדה שגם (ולא רק) בעסקה מורכבת, כמו מיזוג עם ספאק או כל עסקת מיזוג או רכישה אחרת, חשוב לא רק לבטח את הסיכונים ולדייק אותם אלא גם להשתמש בברוקר ביטוח מומחה המכיר לפרטיו את התחום, לרבות את הפוליסה על מורכבויותיה, הרגולציה הרלוונטית, פרקטיקות וטקטיקות משא ומתן מול מבטחים בעת ההתקשרות ובקרות אירוע ביטוח וכזה שיוכל גם להפעיל בתבונה מנופים מסחריים מול המבטחים. בנוסף, חשוב ביותר להיעזר גם בעורך דין בעל ניסיון בתחום וניסיון בעבודה עם ברוקר הביטוח, כך שיוכל לנהל את ההליך ולתכלל את שיקול הביטוח לתוך השיקולים העסקיים. בסופו של דבר יש רק חוק אחד חזק מכללי הפיזיקה והמכניקה, והוא חוק מֶרְפִי (ובהקבלה מ'מַקְבִּילִית הַכּוֹחוֹת': ככל שהביטוח פחות טוב, סיכוי גבוה יותר שיידרש).