בניה נכונה של עסקאות מיזוג SPAC והנפקות בחו"ל של חברות ישראליות
מאמרים מקצועיים

בניה נכונה של עסקאות מיזוג SPAC והנפקות בחו"ל של חברות ישראליות

שלי וילנר, עו"ד

נכתב על ידי

שלי וילנר, עו"ד
12 דצמבר 2022
הדפסה
PDF

כאשר חברה מעוניינת להנפיק את עצמה בבורסה, עליה לפרסם תשקיף למשקיעים פוטנציאליים, במסגרתו עליה לחשוף בפניהם מידע רב לרבות דוחותיה הכספיים, חוזים משמעותיים עליהם חתמה, שכר הבכירים שלה ועוד. אולם, כאשר חברה ישראלית מנפיקה מחוץ לישראל או רוצה להתמזג עם חברה נסחרת זרה, האם קיימת חובת פרסום תשקיף כפולה (בישראל ובמדינת היעד)? בניה לא נכונה של עסקה עלולה לגרום לכך.

ככלל, כאשר חברה ציבורית (דהיינו, חברה שכבר פרסמה תשקיף שאושר על ידי רשות ניירות ערך) מעוניינת להתמזג עם חברה (למשל, על דרך של עסקת מיזוג 'SPAC') על החברה לפרסם מסמך תשקיף נוסף עבור בעלי המניות הישראלים שלה. אולם, מאחר ועצם העסקה דורש פרסום תשקיף בבורסת היעד מחוץ לישראל, רשות ניירות הערך הישראלית נוהגת לפטור מחובת התשקיף הנוסף בישראל.

כך, למשל, רשות ניירות הערך הישראלית החליטה בעניין מיזוג בין DoorDash וWolt Enterprises Oy, באפריל, 2022, בהקשר להקצאת ניירות ערך של חברה זרה שנסחרת בבורסה בניו-יורק (NYSE) למחזיקי ניירות ערך בחברה פרטית, כי החברה אינה חייבת בפרסום תשקיף בישראל מאחר והחברה אינה נסחרת בישראל, התאגדה מחוץ לישראל, כאשר שיעור המחזיקים במניות החברה מקרב הציבור הישראלי הינו זניח. בעניין מיזוג בין Irisity AB ו-Agend Video Intelligence Ltd., החליטה רשות ניירות הערך הישראלית בדצמבר, 2021, בעניין הסכם רכישה על דרך של החלפת מניות בין חברה זרה הנסחרת בבורסה בשוודיה לבין חברה ישראלית פרטית, כי החברה אינה חייבת בפרסום תשקיף מאחר ולא בוצעו מאמצי שיווק או פעולות ייחודיות אחרות כלשהן ביחס למחזיקי ניירות ערך הישראלים ומאחר והעסקה כפופה להוראות דיני ניירות ערך על פי הדין הזר ותמשיך להיות כפופה להן, גם לאחר השלמת העסקה. בעניין מיזוג בין ECI Group Ltd. וRibbon Communications Inc., החליטה רשות ניירות הערך הישראלית ביולי, 2020 לגבי במיזוג משולש הופכי של חברה ישראלית פרטית לתוך חברה זרה הנסחרת בנאסד"ק, כי החברה אינה חייבת בפרסום תשקיף מאחר והחברה הקולטת היא חברה הנסחרת ב-NASDAQ והמידע אודותיה פומבי.

לאופן בנית העסקה ובניית אסטרטגיית המיזוג משמעות הרת גורל בנוגע לחובת פרסום התשקיף לבעלי המניות הישראלים, אשר כרוכה בזמן ובמשאבים יקרים מאוד. לפיכך, חשוב מאוד להיות מלווה בעורך דין בעל ניסיון בתחום ההנפקות מחוץ לישראל כמו גם בתחום המיזוגים והרכישות, אשר יידע להתוות את העסקה ולנסח את המסמכים המרכיבים אותה באופן אשר יתכתב עם הקווים המנחים של רשות ניירות הערך וידע לפעול בשיתוף פעולה עם עורכי הדין במדינת היעד של המיזוג כדי לוודא בניה נכונה של העסקה (לרבות מבחינות אחרות, כגון מיסוי ושמירת זכויות בעלי המניות הקיימים) על מנת שהעסקה לא תיכשל לבסוף בשל מגבלות רגולטוריות בישראל.