איך בוחרים בין זאבים, כבשים וספאם ?
מאמרים מקצועיים

איך בוחרים בין זאבים, כבשים וספאם ?

עדי מרכוס, עו"ד

נכתב על ידי

עדי מרכוס, עו"ד
28 ספטמבר 2023
הדפסה
PDF

כמו בכל תקופת בחירות, גם הבחירות לרשויות המקומיות מציפות את כולנו בהודעות ספאם הקוראות לנו להצביע או לתרום לקמפיין של מועמד כזה או אחר. ריבוי ההודעות, אשר נראה לעיתים על גבול המגוחך, במיוחד למי שהתגורר בשנים האחרונות במספר ערים ומוצא עצמו ברשימת התפוצה של מספר רשויות מקומיות בו זמנית הוא הזדמנות לבחון מחדש את הוראות חוק הספאם (מעבר לשאלה המתבקשת: מדוע אצביע בעד מישהו שלא מפסיק להטריד אותי ?).

חוק הספאם (או בשמו המלא "סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ"ב - 1982") נועד כדי להגן על צרכנים מפני מטרד ופגיעה בפרטיות כתוצאה מיכולת מפרסמים לשלוח הודעות מסחריות פרסומיות באופן מרוכז לצרכנים ללא הסכמתם וללא מתן אפשרות לצרכן להימנע מקבלת ההודעות כאמור. בעוד שלשון החוק מדברת על "מסר פרסומי" הרי שהפסיקה הרחיבה את ההגדרות שבחוק וקבעה את תחולתו על כל "מסר המעודד התקשרות בין העסק לבין הנמען" לרבות ניוזלטר או הצעה להטבות, קוד הנחה וכדומה, לצד הטלת קנסות ופיצויים הולכים וגדלים לתובעים מכוח החוק, לצורך הרתעת בעלי העסקים בעתיד. החוק כולל מגבלות ופטורים שחשוב להכיר, כמו למשל הזכות לבעל עסק לשלוח מסרים ללא קבלת הסכמה מפורשת שככול שפרטי הנמען נמסרו במהלך משא ומתן לרכישת מוצר או שירות ובלבד שהמסרים יהיו רק בנוגע לשירות או מוצר דומים ויכללו אפשרות לסרב לקבלת מסרים עתידיים.

הטכנולוגיה והפלטפורמה בה נשלחו המסרים אינה משנה מהכללים החלים עליו. כך הוכרו בבית המשפט מסרים שנשלחו על ידי בוטים או מערכות אוטומטיות כחלות תחת כסות החוק ובית המשפט העליון אף דן באפשרות להחיל את הוראות החוק על מסרים שנשלחו במסגרת רשתות חברתיות כמו פייסבוק. בעוד שבית המשפט לא קבע מסמרות בעניין תחולת החוק על מסרים ברשתות חברתיות, הרי שהוא הראה בפסיקתו נכונות לעשות כן בנסיבות הנכונות באופן אשר מחייב בעלי עסקים להישמר ולהתייחס למסרים ברשתות חברתיות במשנה זהירות.

עוד סוגייה חשובה היא כיצד יש לאפשר לנמענים להסיר עצמם מרשימת התפוצה. בעוד שבעבר נקטו רוב בעלי העסקים בצורה של שליחת לינק להסרה, הרי שבשנים האחרונות נקבע שאין לחייב את הנמען ללחוץ על לינק חיצוני, אלא יש לאפשר לנמען להסיר עצמו באותה דרך בה נשלח המסר המקורי. כך, למשל, אם נשלח המסר בהודעת וואטסאפ, יש לאפשר לנמען להסיר עצמו על ידי שליחת הודעת וואטסאפ בחוזר, ואם נשלח המסר בדוא"ל יש לאפשר שליחת דוא"ל חזרה.

לסיכום, חוק הספאם כולל בחובו מספר נקודות מהותיות המצדיקות התייעצות משפטית קודם לשליחת המסרים וזאת על מנת להמנע מתביעות ייצוגיות או פרטניות ותשלום קנסות ופיצויים מיותרים. ואם נחזור לסוגייה המסרים הפוליטיים, החוק החריג במפורש מסרים של תעמולת בחירות הנוגעים לבחירות ארציות ומקומיות ובאופן תמוה אפילו לא דורש אפשרות להסיר מתפוצה, אולי מתוך גישה פטרנליסטית שאין לאפשר לאדם לבחור להיות אדיש לחלוטין למערכה פוליטית המתנהלת סביבו ואולי מכיוון שפשוט קשה לדרוש מהזאב לחוקק חוקים שיגנו על הכבשים ...