פסקי דין

תאק (מרכז) 22490-05-20 ת. א. ר. אידיאל קונספטס בע"מ נ' TRUE TECH INTERNATIONAL LTD - חלק 3

22 אוגוסט 2021
הדפסה

בקשות בנוגע למסמכים שלא תורגמו
57. במסגרת הבקשות השונות העלו הנתבעים טענות כי יש לסלק את התביעה על הסף משום שהתובעת לא תרגמה מסמכים חלקם בשפה הסינית וחלקם באנגלית. מדובר בסוגיה ראייתית, שאינה מצדיקה סילוק התביעה על הסף, שכן רוב המסמכים המהותיים הם בעברית או אנגלית. עם זאת מובהר כי ככל שמי מהצדדים מבקש לעשות שימוש במסמך בסינית, או מסמך באנגלית שתרגומו שנוי במחלוקת, יהא עליו להציג תרגום עברי כדין.
סוף דבר
58. שתי בקשות התקבלו – ניתנה רשות להתגונן והתובעת חויבה בהפקדת ערובה.
59. שלוש בקשות נדחו – נמצא כי הפורום הנכון הוא בית המשפט בישראל, אין עילה לסילוק התביעה נגד הנתבע על הסף, ויש להותיר את העיקול על כנו.
60. הנתבעים יפקידו סכום של 332,500 ₪ במסגרת בקשת הרשות להתגונן תוך 30 ימים אחרת הבקשה תידחה. נמצא כי ישראל הינה הפורום הנאות לדון בתובענה. הבקשה למחיקת התביעה על הסף נדחית. התובעת תפקיד סכום של 75,000 ₪ להבטחת הוצאות הנתבעים 30 ימים לאחר מכן. ימי הפגרות במניין.
61. באיזון שבין הבקשות שנתקבלו לבין הבקשות שנדחו, יחויבו הנתבעים בהוצאות התובעת בסך של 25,000 ₪.
62. קדם משפט ב-2/12/2020 9:00.

ניתנה היום, י"ד אלול תשפ"א, 22 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

רמי חיימוביץ

עמוד הקודם123