פסקי דין

הפ (ת"א) 32389-02-17 קלירשיפט (ישראל) בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ - חלק 5

17 נובמבר 2021
הדפסה

43. לפני סיום, ראיתי לציין כי הדיון בהליך דנא האיר מציאות מורכבת וייחודית של מעין "ואקום רגולטורי". אין ספק כי נסיבות אלה מצדיקות פיקוח שיפוטי אינטנסיבי ומוגבר בכל הקשור לפעילות חברות הפינטק והבנקים. שיקולי איסור הלבנת הון מחד ושיקולי תחרות הוגנת ושימור על חופש העיסוק מאידך, מחייבים לפתח הלכה קונקרטית שתיתן מענה למצב שוק הפינטק בארץ ולקושי הרגולטורי לאסדר את התחום בשלב הנוכחי. הפסיקה טרם הסדירה בהלכה מחייבת את השאלות כבדות המשקל שהתעוררו בהליך דנא (ראו למשל את הסדר הפשרה שאושר וקיבל תוקף של פסק דין בעניין ביטס אוף גולד (3.6.2019) וביטל למעשה את פסק הדין שניתן על ידי כבוד השופט אטדגי בעניין ה"פ (ת"א) 1992-06-15 ביטס אוף גולד בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ [פורסם בנבו] (6.6.2017), וזאת בלי להשיב על השאלות שהתעוררו לגבי מערכת היחסים של הבנק וחברת פינטק). יש לקוות כי סימני השאלה הרבים המלווים את התפתחות ענף הפינטק יתבהרו בהקדם ויאפשרו הן לבנקים והן לחברות הפינטק וודאות יציבות ויכולת מיטבית לפעול בשוק המתפתח.

44. בשל החשיבות שייחסתי לדברים ובשל התייצבות היועץ המשפטי סברתי כי ראוי לשלוח עותק מפסק דין זה למאסדרים הרלבנטיים - למפקח על הבנקים, לממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ולראש הרשות לאיסור הלבנת הון ולמימון טרור ולראש רשות התחרות, וכמובן ליועץ המשפטי שהתייצב.

45. בנק לאומי יישא בהוצאות קלירשיפט בסכום של 150,000 ₪.

ניתן היום, י"ג כסלו תשפ"ב, 17 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.
אסתר נחליאלי חיאט

עמוד הקודם1...45