אפיק משפטי 193 09.12.2015

אפיק משפטי 193 09.12.2015

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

03 נובמבר 2015

חלוקת דיבידנד שלא עומד במבחן הרווח תתאפשר אם סביר שהחברה תעמוד בחובותיה

חברה ביקשה לבצע חלוקת דיבידנד במזומן בדרך של חלוקת כספים בקופה וקיזוז חובות אליה של חברת האם, וזאת תוך הפחתת הון מעבר ליתרת הרווח הקיימת והניתנת לחלוקה על פי החוק. בית המשפט דרש מהחברה למסור חוות דעת של מומחה בתחום הכלכלה המנתחת את מצבה הכלכלי והפיננסי של החברה וכושרה לפרוע כל חובותיה ולקיים כל התחייבויותיה אף לאחר ביצוע החלוקה המבוקשת ואישורים של הנושים המובטחים של החברה (שני בנקים), כתב ערבות של...

09 נובמבר 2015

עדכון בדיעבד של מחיר עסקת מכר מניות כשנתנו שירותי יעוץ עשוי להיחשב הכנסת עבודה

אדם מכר מניותיו בחברה והמשיך לספק לה יעוץ תמורת תשלום.  מאוחר יותר נחתם הסכם נוסף הקובע כי סכום של 400,000 דולר בונוס שקיבל אותו אדם תמורת הארכת הסכם שירותים של החברה לצד שלישי היא עדכון למחיר מכירת המניות בשל עליית שווין.  רשויות המס סירבו להכיר בכך וקבעו כי מדובר בתשלום בגין שכר עבודה ולא רווח הון...

15 נובמבר 2015

רעיון שנחשף במסגרת מו"מ עשוי לא להיות מוגן אם לא נדרשה חתימת הסכם סודיות

אדם הציג רעיון עסקי לצד השני במהלך משא ומתן לשיתוף פעולה למימוש הרעיון, כשלטענתו התחייב הצד השני שלא לממש הרעיון בעצמו. בסופו של דבר המשא ומתן נכשל והצד השני מימש הרעיון בעצמו...

12 נובמבר 2015

הסכם ההעסקה הינו רק אחד המרכיבים בבחינה האם מתקיימים יחסי עובד מעביד

עובד תבע זכויות סוציאליות למרות שהסכם ההתקשרות קבע מפורשות כי בין הצדדים אין מערכת יחסים של עובד-מעביד...

10 נובמבר 2015

ביטוח סחר מאפשר נהיגה ברכב רק כשמורשה נהיגה נמצא בתוך הרכב ולמטרות עסקיות

סוחר רכב ביטח את הרכבים שלו ב"ביטוח סחר" – פוליסה שנועדה לאפשר כיסוי ביטוחי לעוסקים בסחר כלי רכב, למוסכים, למכוני בדיקה או מבחן של כלי רכב ובמקרה זה על פי תנאי הפוליסה מאפשרת נהיגה ברכב רק למי שבמפורש מצוין בפוליסה ומי שנוהג ברכב ברשות המבוטח והוא מלווה באחד מאלה.  עובד של הסוחר לא נהג ברכב אלא נסע ברכב אחר לצד הרכב בעת שהתרחשה תאונה וחברת הביטוח סירבה לספק  כיסוי ביטוחי...

16 נובמבר 2015

אחד משני שוכרים שעוזב נכס ומודיע לבעל הנכס אשר לא תובע אותו עשוי להיחשב כמי שהופטר

זוג שכרו דירה.  לאחר תקופה נפרדו ובת הזוג הודיעה לבעל הבית כי היא עזבה את הדירה ולטענתה סיכמה איתו כי היא פטורה מהשכירות.  כששיקים של שכירות חזרו תבע בעל הבית את שני בני הזוג הן בגין דמי שכירות והן בגין נזקים לכאורה לדירה...

שיתוף