אפיק משפטי 200 16.03.2016

אפיק משפטי 200 16.03.2016

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

03 מרץ 2016

בית המשפט יטה שלא לאשר בקשה למינוי מפרק זמני לחברה בעלת עסקים פעילים

נושה של חברה הגיש לבית המשפט בקשה למינוי מפרק זמני לאחר שהדירקטורית ובעל המניות ‏היחידה של החברה נעצרה בחשד להונאת שלטונות המס ולדעתו של הנושה קיים חשש ‏מנקיטת פעולות חד צדדיות ברכוש החברה...

28 פברואר 2016

אורגן בחברה שביצע מצג רשלני יחוב באופן אישי גם אם פעל בשם החברה

בעל מניות בחברה תבע דירקטור בשל מצג שווא רשלני של המנהל בעת שאותו בעל מניות ‏רכש את המניות. הדירקטור טען שהמצגים ניתנו בשם החברה ולכן אין הוא אחראי...

08 מרץ 2016

גוגל עשוי להיות אחראית לנזק בגין פרסום פוגעני שסירבה להסיר ממנוע החיפוש

פסק דין ששמו של אדם מופיע בו פורסם באתר באופן שחיפוש בגוגל יצר כותרת מטעה ‏שפוגעת בשמו הטוב. אותו אדם פנה לאתר ולגוגל בבקשה להסרת הפרסום ומשנתקל ‏בסירוב הגיש תביעת פיצויים בעילה של פרסום לשון הרע. מפעיל האתר טען שהפרסום ‏מופיע כבר כ9 שנים ולכן התביעה התיישנה. גוגל טענה כי לא ניתן צו שיפוטי המחייב ‏הסרת הפרסום ולכן אינה אחראית...

28 פברואר 2016

לקביעות בפסק דין זר תוקף גם אם לא נעשה הליך לאכיפתו בהתאם לחוק הישראלי

בעל מניות ישראלי של חברה באירלנד תבע בישראל את מי שמינה כנאמן, שלוח ומיופה כוח מטעמו ודירקטור בחברה בגין גזל של נכסי החברה אותם ניהל. הנתבע טען, בין היתר, כי קיימות לו זכויות בחברה למרות שפסק דין שניתן בעבר באירלנד קבע שלא כך הדבר...

03 מרץ 2016

מניעת שימוש במושכר בשל נסיבות חיצוניות עשויה להוות עילה לביטול הסכם השכירות

שוכר נכס טען שזכותו לבטל את הסכם השכירות בגין מספר אירועים פליליים שכוונו כנגד ‏המושכר שהובילו לכך שבמשך שנה וחצי הנכס עמד ללא שימוש. השוכר היה מוכן לשלם ‏פיצוי אך המשכיר דרש קיום הסכם השכירות עד סופו...

שיתוף