אפיק משפטי 221 04.01.2017

אפיק משפטי 221 04.01.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

19 דצמבר 2016

חברה ציבורית לא צריכה לדווח על שמועות או ידיעות לא מאומתות המפורסמות באמצעי התקשורת

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד חברה ציבורית בטענה, כי היה עליה לדווח על קיומו/חשש לקיומו של קרטל בתחום עיסוקיה, המשפיע בצורה ניכרת על השוק בכלל ועל רווחי החברה בפרט...

28 דצמבר 2016

השתלטות על חברה במימון התחייבות החברה לחלוקת דיבידנדים עתידית היא עסקה לגיטימית

הוגשו בקשות לאישור תביעה נגזרת בשל החלטת דירקטוריון חברה לאשר לבעל השליטה הנכנס לבצע חלוקה עתידית של דיבידנדים שתאפשר לו לממן באמצעותה את עסקת רכישתו את החברה. טענה המבקשים הייתה שמדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה אשר אינה לטובת החברה...

22 דצמבר 2016

לשם קבלת סעדים בגין עוולת גניבת העין אין צורך בקיום סימן מסחר רשום

מעצב אופנה בעל מוניטין אשר קיבל ההכרה מעיצוב שמלה מיוחדת, הגיש לבית המשפט בקשה למתן צו מניעה כנגד חברה המייצרת שמלה זהה לשמלה אותה עיצב...

20 דצמבר 2016

פעילות שהיא בגדר הטבה לעובדים לא תמיד תיחשב לפעילות נלווית לעבודה לצורך הכרה בתאונה כתאונת עבודה

מעסיק שכר עבור עובדיו מגרש כדורגל למשך שעתיים בשבוע כחלק מהטבות שנתן לעובדיו מחוץ לשעות העבודה במימונו. במהלך אחד המשחקים נפגע העובד והגיש בקשה להכיר בתאונה זו כתאונת עבודה...

13 דצמבר 2016

הימנעות מפרסום נכון של מחיר מוצרים מהווה עילה לתביעה יצוגית

הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה לאי פרסום באופן נכון של מחיר המוצרים ועל כך שלא פורסם שקיימת אפשרות לרכוש מוצרים זולים יותר מאלה שפורסמו...

01 ינואר 2017

עדכון חקיקה: חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו – 2018), התשע"ז – 2016

ביום 21 דצמבר, 2016, אושר בקריאה שלישית חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו – 2018), התשע"ז – 2016, אשר במסגרתו תוקן סעיף 73 לחוק מיסוי מקרקעין הקובע בין היתר את מועד חובת הגשת הצהרה למנהל מיסוי מקרקעין...

שיתוף