אפיק משפטי 220 21.12.2016

אפיק משפטי 220 21.12.2016

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

15 נובמבר 2016

רכישה כפויה הינה סעד שניתן לקבל במקרה בו הוכח קיפוח עקב אובדן אמון בין בעלי מניות

בעל שליש ממניות חברה, הגיש תביעה בעילת קיפוח עקב אובדן אמון בין בעלי המניות, בין היתר, על דרך קבלת החלטות ביחס להפסקת החזר הלוואה שנטל עבור החברה, הפסקת כהונתו כיו"ר דירקטוריון וכמנהל מקצועי בחברה וכן סירוב למכירת מניותיו לחברה אחרת...

28 נובמבר 2016

חברה המגישה תביעה שכנגד תידרש להפקיד ערובה להוצאות אלא אם תוכיח איתנות ונזילות

קבוצת נתבעים הגישו תביעה שכנגד נגד התובעת. התובעת דרשה לחייבם להפקיד ערובה להוצאותיה במסגרת ההגנה שכנגד...

11 דצמבר 2016

חברה רשאית לפעול לטובת הקונצרן בו היא חברה בנוסף לטובת החברה אך לא במקומה

  מנהל מיוחד ביקש לבטל עסקה של החברה בה היא נתנה בטחונות לחובות של חברה אחרת בקבוצת החברות בה הייתה חַבֵרה, בשל היותה שלא לטובת החברה אלא לטובת חברה אחרת בקבוצה ומכיוון שלא אושרה כ"עסקה חריגה". בית המשפט קבע, כי חברה אמורה לפעול כממקסם רווחים עצמאי גם כשהיא חלק מקונצרן.  חברה יכולה לפעול לטובת הקבוצה, אולם טובת הקבוצה אינה באה במקום טובת החברה, אלא כתוספת לה. עם זאת, לעתים מוקד הרווח של החברה נובע דווקא מתוך הקבוצה ובמקרה המדובר כאן קבוצת החברות כולה התנהלה כחטיבה אחת, והיחסים ההדדיים בין כל החברות היו הדוקים עד כדי קשרים בלתי ניתנים לניתוק ולכן החברה רשאית הייתה לפעול לטובת חברות אחרות בקבוצה.  לגבי נושא האישורים, השאלה מה נחשב כעסקה חריגה היא תלוית נסיבות באשר לאופי הפעילות של אותה חברה ובמקרה זה העברת כספים ובטחונות מחברה אחת לשנייה בקבוצה הייתה מעשה שגרתי בין כל חברות הקבוצה ולכן לא מדובר בעסקה חריגה ובכל מקרה העסקה אושרה גם בדירקטוריון וגם באסיפה הכללית. לכן נדחתה בקשת המנהל המיוחד

25 אוקטובר 2016

לא כל תרומה ליצירה אדריכלית תהיה מוגנת בזכות יוצרים

אדריכלית הגישה תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים בשל שימוש בתכניותיה לעיצוב מוזיאון ללא הסכמתה ומבלי שיינתן לה קרדיט ראוי על תרומתה להקמת הפרוייקט...

29 נובמבר 2016

עובד המתקשר לאחר סיום העסקתו עם ספקים ולקוחות יכול ומפר חובות אמון ויחויב בפיצוי המעסיק

עובדת סיימה לעבוד בחברה, הקימה עסק מתחרה והתקשרה עם ספקיות של החברה וללקוחות שלה...

21 נובמבר 2016

קבלן שמתעלם מפניות בעלי דירות לתיקון ליקויים או מתמהמה עשוי לאבד זכותו לתקנם בעצמו

בעלי דירות הגישו תביעה נגד חברה קבלנית לפיצוי בגין ליקויים רבים אשר נתגלו בנכס אשר נבנה על ידם. על אף מכתבים והודעות רבות שנמסרו לחברה הקבלנית על ידי הדיירים, זו התעלמה ולא הגיבה או תיקנה את הליקויים אשר נתגלו בדירה. החברה הקבלנית טענה כי היא מבקשת לתקן בעצמה את הליקויים וכן מכיוון שהנכס נשוא התביעה נמכר לאחר, אין היא אחראית עוד מול בעלי הנכס הקודמים...

שיתוף