הזכות לקבלת קרדיט – גבולות הסביר והמקובל
מאמרים מקצועיים

הזכות לקבלת קרדיט – גבולות הסביר והמקובל

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
21 דצמבר 2016
הדפסה
PDF

החוק בישראל מקנה ליוצר היצירה 'זכות מוסרית' כי יצירתו תיקרא על שמו בהיקף ובמידה הראויים בנסיבות העניין.  השאלה היא מה ייחשב כהיקף ראוי בנסיבות העניין?   האם, למשל, כשמשמיעים שיר יש צורך להקריא כל פעם את רשימת כל המעורבים בכתיבה, השירה והנגינה?

בית המשפט בתל אביב דן לאחרונה בשאלה תקדימית הנוגעת להיקף הזכות לקבלת קרדיט למבצע של שיר בעת שידור השיר ברדיו.  בית המשפט קיבל את הטענה כי אין זה סביר להקריא בעת השמעת כל שיר רשימה מלאה של שמות כל המבצעים בשידור חי ונראה כי החוק לא התכוון לתוצאה אבסורדית שכזו.  כאשר משודרת תכנית השמעת שירים ברצף, בלא כל קריינות, הרי שיש לפעול לפי המקובל והנהוג ‏באותו עניין, כך שאין מקום או צורך כלשהו להקריא את שמות המבצעים או מי מהם‏.  כך גם במקרה בו משודרת תוכנית שבה מושמעים שירים ועל פי החלטת המערכת ועל פי הנהוג ‏מציינים את שם הזמר או הלהקה, המהווים חלק מהמבצעים, ואין מקריאים את ‏שמות הנגנים, המלחינים, העורכים, הרי שיהיה בכך די כדי לענות לדרישה של ‏‏"ההיקף במידה המקובלת באותו עניין".‏  עם זאת, בשידור שבו כן נוהגים לציין את שמות המבצעים אכן חלה החובה לתת קרדיט ראוי.

המבחן לקביעת ההיקף והמידה של ייחוס היצירה ליוצרה נקבע על פי אמות מידה אובייקטיביות וערכיות.  בתוך כך, אף על פי שבית משפט עשוי לייחס אשם תורם מסוים לצלם / אומן אשר נמנע מציון שמו על גבי יצירתו אין בכך כדי לפטור לחלוטין מהחובה למתן קרדיט ראוי. 

כך למשל, בפסיקה שהתקבלה לאחרונה בבית משפט בירושלים נקבע כי לגופי תקשורת גדולים חלה חובה מוגברת לשמירה על זכויות יוצרים וזכות מוסרית של יוצרים ולאיתור זהות בעל הזכויות גם כשלא רשום על היצירה את פרטיו.  בית המשפט בחן איזה פעולות בוצעו לצורך איתור יוצר היצירה ומכיוון שבאותו מקרה ניתן היה ‏לגלות את זהות היוצר בקלות אך לא נעשה דבר כדי להתחקות אחר זהותו ראו את גופי התקשורת כאחראים להפרה של הזכות המוסרית.‏

במקרה אחר, בו שודרה תמונה פעמיים בשידור טלויזיה, כאשר פעם אחת הוסתר מרבית שמו של הצלם על ידי כתובית אחרת ופעם אחרת הוצג שמו באופן מלא בית המשפט לא התרשם כי בוצעה הפרה מאחר והדבר תוקן מייד לאחר מכן, שכן בחלוף כשלוש דקות התמונה הוקרנה שנית, בציון שמו המלא של הצלם.  עם זאת, בהתקיים נסיבות מסוימות אי-הקרנת שמו המלא ‏של הצלם תעלה כדי הפרת זכות מוסרית, ואף תקים לנפגע זכות לפיצויים.

במקרה בו קיים חשש לפגיעה בזכות יוצרים כלשהי (בין מצד הפוגע ובין מצד הנפגע) מוצע להיוועץ בהקדם עם עורך דין המתמחה בנושא ולפעול להקטנת הנזק הנגרם.   בכל מקרה, ליוצרים מומלץ לוודא שפרטים מזהים שלהם מופיעים על היצירה כדי שניתן יהיה לציינם ולמפרסמים של יצירות מומלץ לבחון משפטית מה ההיקף הראוי תחת כל מקרה ומקרה של ציון פרטי היוצר.