אפיק משפטי 223 01.02.2017

אפיק משפטי 223 01.02.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

20 ינואר 2017

חברה אינה יכולה להגיש תביעה נגד בעל מניות ללא הליכים כדין לאישור הגשת התביעה

במסגרת סכסוך בין בעלי מניות המחזיקים כל אחד מחצית המניות בחברה טען האחד כי השני השתלט על החברה ומנהל אותה שלא לטובתה אלא לטובת האינטרסים האישיים שלו תוך קיפוח התובע.  בעל המניות השני הגיש תביעה שכנגד בשמו ובשם החברה...

29 דצמבר 2016

התעלמות ממצבו הפיננסי של לקוח עשויה להוות הפרת חובות זהירות ואמונים של מנהלים

שני מנהלים בכירים בתאגיד נתבעו, בין היתר על כך שהתרשלו בכך שאיפשרו אספקת סחורה ללקוח על-אף העובדה שהפסיק שצבר חוב הולך וגדל כלפי התאגיד...

15 ינואר 2017

הסכם שנכרת בעקבות זכיה במכרז יפורש לפי כוונת מזמין המכרז

בית המשפט קבע, יש לפרש את החוזה לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך חברת הסעות זכתה במכרז והתקשרה בחוזה עם רשות מקומית להפעלת הסעות בשלושה מסלולים. לאחר חתימת ההסכם שינתה הרשות המקומית חד צדדית את תכנית קווי ההסעות ואיחדה את המסלולים בהתאם לצרכי העירייה, שינוי שהסב להפחתה בהכנסות קבלן ההסעות, שטען שמדובר בהפרת הסכם...

25 דצמבר 2016

הפסקת משא ומתן לאחר שהוסכמו מלוא התנאים כדי למקסם רווחים מהווה חוסר תום לב

בסיום משא ומתן למכירת הדירה נסוג לפתע הבעלים מהחלטה למכור את הדירה לפני שנחתם הסכם...

11 ינואר 2017

לרשות להגנת הצרכן סמכות להטיל עיצומים כספיים משמעותיים במקרה של אי סימון מחירים

רשת מרכולים לממכר מזון ביצעה שורה של הפרות של חוק הגנת הצרכן המחייב סימון מחירים התואם מחיר אשר נגבה בפועל בקופה. על הרשת הוטל עיצום כספי והיא ערערה על כך לבית המשפט...

05 ינואר 2017

הסכם שיתוף במקרקעין אינו דורש מסמך בכתב

אדם נטל הלוואה מאדם אחר ושיעבד לטובתו חנות.  לאחר שהנושה ביקש לממש את השיעבוד טען אחיו של הלווה שלא ניתן היה למשכן את החנות מכיוון שהיא הורשה לשישה אחים ולא רק לאדם שמישכן אותה...

שיתוף