אפיק משפטי 283 22.05.2019

אפיק משפטי 283 22.05.2019

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

09 מאי 2019

בעל מניות שנרשם כ"איש קש" חייב בחובות ארנונה של החברה באופן אישי

חברה שחדלה לפעול הותירה חובות ארנונה ניכרים. העירייה דרשה לחייב באופן אישי את בעלת המניות, אך היא טענה כי היא "אשת קש" ואינה באמת בעל המניות ולכן לא אמורה להיות חבה אישית...

22 אפריל 2019

מנהלי חברה שפורקה מרצון אחראים אישית לחובותיה גם אם החברה חלקה עליהם

סוכנת נסיעות שכירה התפטרה לאחר שספגה יחס משפיל ובית הדין לעבודה קבע שהיא זכאית לפיצויי פיטורין למרות שהתפטרה. בזמן ניהול ההליך נכנס החברה בה עבדה להליכי פירוק מרצון וזמן קצר לאחר שהעובדת זכתה בהליך נגד החברה חוסלה החברה...

05 מאי 2019

סימן מסחר של חברה עם מוניטין בינלאומי עשוי לזכות להגנה בישראל גם אם לא נרשם

חברה ישראלית ביקשה לעשות שימוש בסימן מסחר של חברה בעלת מוניטין בינלאומי אשר אין לה כל קשר או הסכמה איתה, ורשמה סימן מסחר על שם המותג של החברה הבינלאומית. החברה הבינלאומית, אשר אין לה כל פעילות בישראל, דרשה את ביטול רישום סימן המסחר למרות שחלפו שנים רבות מאז רישומו...

13 מאי 2019

לא כל נפגע מהפרת חוזה יכול לעכב נכסים של המפר שהיו אצלו אלא שנדרשת זיקה לנכס

שוכר של אולם תצוגה לשיווק ומכירת מטבחים ומוצרים נלווים לא עמד בתשלומי השכירות והמשכיר, עם פינוי הנכס לאחר שהשוכר נכנס להליכי פירוק, סירב המשכיר לשחרר את ציוד אולם התצוגה בטענה שקיימת לו זכות עיכבון...

06 מאי 2019

זניחת התחייבות לפעול לשינוי המצב התכנוני של המקרקעין עשויה להיחשב הפרת חוזה

בעלת קרקע שיועדה למלונאות מכרה חלק מהזכויות בקרקע כשבחוזה נרשם שהיא מתחייבת לפעול לשינוי המצב התכנוני של הקרקע לשם הקמת דירות נופש והחוזה הותנה באישור שינוי זה. שינוי הייעוד לא אושרה וההסכם לא נכנס לכן לתוקף אך הרוכשת טענה שבעלת הקרקע לא קידמה את אישור התכנית ובכך הפרה את ההסכם...

12 מאי 2019

מוביל ימי וכלי שיט פטורים מאחריות לטובין אם לא הוגשה נגדם תביעה בתוך שנה

סוחר ייבא לישראל מטען תירס מאוקראינה באמצעות אנייה וביטח את המטען בפוליסת ביטוח ימית. המטען נפגע מדלקה שפרצה באנייה וחברת הביטוח שילמה חלק מהנזק לסוחר ותבעה סכום זה מהאניה. הסוחר תבע אף הוא את האניה אך עשה זאת בטעות אמצעות חברת אחות ולכן, לאחר מעל שנה מקרות האירוע, שינה את התביעה כך שהתובעת תהיה החברה הנכונה...

שיתוף