מאמר: אמנת המס אוסטרליה-ישראל, צעד חשוב לקידום הסחר בין המדינות
מאמרים מקצועיים

מאמר: אמנת המס אוסטרליה-ישראל, צעד חשוב לקידום הסחר בין המדינות

20 מאי 2019
הדפסה
PDF

בשנת 2017 נטל על עצמו משרד אפיק ושות' לקדם את יחסי הסחר בין ישראל לאוסטרליה, ולהצטרף לעבודה העצומה והראויה לשבח שנעשית במשך עשרות שנים על ידי לשכת המסחר אוסטרליה-ישראל. אפיק ושות' מבצעים זאת בשיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין באוסטרליה ועם משרדי רואי חשבון בישראל ובאוסטרליה, לרבות משרד רואי החשבון בפריסה ארצית באוסטרליה, הולצ'דוויק. בין יתר הפעולות המשרדים מסייעים לחברות ישראליות להירשם למסחר בבורסה האוסטרלית (ASX) ומסייעים לעסקים האוסטרליים להתחיל פעילות בישראל, כמו גם מסייעים להם בפעילותם בארץ. אחד המכשולים העיקריים מזה שנים הוא סוגיות מס ובנקאות, ובעיקר המכשולים בהעברת כספים בין המדינות. כך, למשל, נאלצנו לאחרונה להשקיע שעות רבות של עבודה לשכנע את הבנקים השונים לאפשר העברת כספים לאוסטרליה במסגרת ההנפקה המשנית המוצלחת ביותר של סקיוריטי מטרס (ASX:SMX) אשר בה כשליש מכשישה מיליון דולר שגויסו הגיע ממשקיעים ישראלים. אמנת המס בין אוסטרליה וישראל, לה המתנו שנים רבות, מסמנת עידן חדש ביחסים הארוכים והמשגשגים בין שתי המדינות החולקות קשר היסטורי ועכשווי חזק ואמורה להקל על הפעילות הכלכלית בין המדינות.

החתימה על אמנת המס אוסטרליה-ישראל ב -28 מרץ, 2019, מהווה ציון דרך נוסף, משמעותי במיוחד, ביחסי הסחר המתפתחים בין שתי המדינות. היא ממשיכה את המגמה מזה שנים - בשנת 2016, הוקמה בתל אביב חממה ליזמים וכן נחתמו הסכמים הדדיים בין המדינות בתחום דיני העבודה; ובשנת 2017 נחתם הסכם קוד-שייר בין חברת קוואנטס ואל על והסכם לעידוד שיתופי פעולה הטכנולוגיים– שתוצאתן עלייה בסחר בין המדינות לסכום של מעל למיליארד דולר אוסטרלי בשנה.
מדוע נדרשת אמנת מניעת כפל מס? אמנת מס פועלת למניעת חיוב כפול במס על הכנסה ועל הון על ידי הבטחה כי מדינת מגוריו של אדם תאפשר זיכוי על מס ששולם במדינה שאינה מדינת התושבות, או לחילופין שההכנסות שמקורן במדינה שאינה מדינת התושבות תהינה פטורות ממס באותה מדינה שאינה מדינת תושבות למי שאינו תושב המדינה. כך, מטרתה העיקרית של האמנה החדשה, כמופיע במבוא לה, היא ביטול כפל המס לגבי מסים על הכנסה והון, מבלי ליצור הזדמנויות להימנעות ממס או העלמת מס, לרבות באמצעות תכנוני מס לא לגיטימיים.
המסים המכוסים על ידי האמנה הם מס הכנסה ישראלי ומס חברות (כולל מס על רווחי הון), מס המוטל על רווחים מהעברת מקרקעין (חוק מיסוי מקרקעין) והמס המוטל על פי חוק רווחי נפט, אך לא מע"מ. בצד האוסטרלי מכסה האמנה מס הכנסה, מסים על שכר דירה והטבות מס לעובדים, אך לא מס מוסף על מוצרים ושירותים.

בין שאר ההסדרים שבאמנה, נפרט מספר שיקולים רלוונטיים כאשר מתכננים פעילות עסקית בינלאומית:
- יתרונות אמנת המס יחולו על הכנסה שנוצרה על ידי, או באמצעות, גורמים שקופים מבחינה מיסויית (כשותפויות או נאמנויות) אך רק ככל שההכנסה נחשבת כהכנסה של תושב אחת המדינות בהתאם לחוק המקומי.
.
- כללי מוסד קבע מאפשרים לאוסטרליה ולישראל למסות רווחים עסקיים תחת מספר כללים. למשל,
* מתי ייחשב עסק מוסד קבע: כאשר אדם (למעט סוכן עצמאי) פועל באחת המדינות בשם העסק באופן קבוע משמש בתפקיד מרכזי שמוביל לכריתת חוזים ללא שינויים מהותיים על ידי העסק;
* וידוא שאנשים הפועלים באופן בלעדי, או כמעט בלעדי, לעסק הקשור אליהם באופן מהותי אינם נחשבים כסוכן עצמאי;
* צמצום הפעילויות המוגדרות כחריגים על ידי הכפפה של כל אחת מהן לתנאי שהפעילות היא הכנתית או נלווית לעסק; וגם
* יצירת כללים המונעים פיצול מלאכותי על ידי חישוב מאוחד של פעילויות קשורות של תאגידים קשורים לשם חישוב הזמנים כחלק מהמבחנים ליצירת מוסד קבע.
- עדכון מחירי העברה. מגבלה של שבע שנים תחול בדרך כלל להתאמת מחירי העברה, כאשר התאמה נעשית לרווחים של עסקים קשורים כדי למנוע מצב בו מחירי העברה יצרו כפל מס על רווחים של עסקים קשורים.
- דיבידנדים ניתן לחייב בניכוי מס במדינת המקור (של הדיבידנד) עד למגבלות הבאות: אפס: על דיבידנדים המתקבלים על ידי ממשלות (כולל קרנות השקעה ממשלתיות), בנקים מרכזיים, קרנות פנסיה פטורות ממס או תושבי אוסטרליה המחזיקים בקרנות פנסיה פרטיות בשיעור אחזקות שלא יעלה על 10%, 5% מהסכום ברוטו של הדיבידנד בגין דיבידנדים לחברה המחזיקה מעל 10% מהחברה המחלקת לאורך תקופה של 365 יום ו- 15% בגין כל דיבידנד אחר. אוסטרליה בלבד מטילה ניכוי מס במקור על תשלומי דיבידנדים שלא ניתן בגינם זיכוי מס;
- ריבית ניתן לחייב בניכוי מס במדינת המקור (של הריבית) עד למגבלות הבאות: אפס: עבור הריבית המשולמת לגופים ממשלתיים (כולל קרנות השקעה ממשלתיות) ובנקים מרכזיים; 5% - בגין ריבית המשולמת לקרנות פנסיה מוכרות, תושבי אוסטרליה המבצעים פעולות בקרנות פנסיה פרטיות ומוסדות פיננסיים אחרים; ו 10% - לכל תשלום ריבית אחר; וגם
- תמלוגים ניתן לחייב במס במדינת המקור (של התמלוגים) עד ל5% מהתמלוגים ברוטו.
אמנת המס אוסטרליה-ישראל היא צעד מבורך בעידוד צמיחה נוספת של הסחר בין המדינות והעמקת הקשרים העסקיים והכלכליים ביניהן. האמנה צפויה להיכנס לתוקף בסוף 2019 / תחילת 2020 מששתי הממשלות יבצעו את צעדים הדרושים כדי לאשרר את האמנה. אנו מקווים כי הדבר יסיר מכשולים בסחר האוסטרלי-ישראלי ויפעל לקידום היחסים העסקיים המשגשגים בין שתי המדינות.