עדכוני חקיקה ופסיקה

פרסום ביקורת שלילית בעמוד עסקי בפייסבוק ללא רכישת מוצר או שירות עשוי להיחשב כלשון הרע

04 אוגוסט 2020
הדפסה

בעלת עסק דרשה פיצוי בגין לשון הרע מאדם בעל השפעה שהזמין את עוקביו בפייסבוק לדרג באופן נמוך את העמוד העסקי של בעלת העסק לאחר שהתבטאה בסוגייה ציבורית מעוררת מחלוקת, ומספר עוקבים שפרסמו ביקורת רעה בדף.
בית המשפט קבע, כי יש לחייב בתשלום פיצוי את העוקבים שפרסמו את התגובות המשמיצות אך דחה את התביעה נגד האדם ששידל את עוקביו להגיב. על פי החוק, "לשון הרע" הוא פרסום שעלול "להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם" ואף עלול לפגוע "בעסקו, במשלח ידו או במקצועו". כאן, העוקבים שפרסמו תגובות שליליות ודירגו באופן נמוך את העמוד העסקי לא רכשו שירות מבעלת העסק אלא ביצעו את הפרסום רק כדי לגרום לה נזק ולכן אין מדובר ב"ביקורת צרכנית" לגיטימית, שכן התגובות שליליות מצדם נעשו אך ורק בשל חשיפתם לפוסט המזמין אותם לעשות כן. מנגד, הפוסט 'המשדל' לא נקט בלשון המורה לפרסום דברי כזב אלא הזמנה להביע ביקורת לגיטימית, שאינה מהווה לשון הרע. לכן, העוקבים שפרסמו תגובות שליליות חויבו בפיצויים בגין פרסום לשון הרע.