עדכוני חקיקה ופסיקה

נקיטת הליכי עיקול נגד מי שאינו חייב כסף מהווה לשון הרע וההגנות שבחוק אינן חלות

02 ספטמבר 2020
הדפסה

בעל עסק נטל הלוואה ולאחר שלא עמד בהחזרים נפתח נגדו תיק הוצאה לפועל. במסגרת הסכם פשרה שילם בעל העסק את מלוא חובו אך המלווה לא סגר את תיק ההוצאה לפועל במשך 11 שנה ואף ביצעה הליכי עיקול נגדו.
בית המשפט קבע שבעל העסק זכאי לפיצוי בגין הפגיעה בשמו הטוב. המלווה התרשלה בכך שלא דיווחה על התשלומים לתיק ההוצאה לפועל וסגרה את התיק. נקיטת הליכי גבייה מקום שהליכים אלו אינם נדרשים עשויה להוות לשון הרע, שכן אלה עלולים להציגו בעיני הבריות כ"חייב" ו"נזקק" שאינו פורע חובותיו לנושים, ובכך לפגוע ממש בכבודו של אותו אדם. מרגע שההליכים ננקטו שלא כדין, לא עומדות לנוקט ההליכים ההגנות הקבועות בחוק ועל כן בעל העסק זכאי לפיצוי.