עדכוני חקיקה ופסיקה

רק במקרים חריגים יינתן צו מניעת הטרדה מאיימת לטובת תאגיד

17 ינואר 2021
הדפסה

חברת גלובל קורייר אקספרס – GCX, היא חברה העוסקת בשילוח בינלאומי ומייבאת חבילות אשר נרכשות מספקים שונים (דוגמת אמזון) ואיבדה חבילה של לקוח. הלקוח, אשר לא הצליח ליצור קשר עם החברה, שאין לה כתובת או דרכי התקשרות סדורות, למעט אפשרות לפנייה באתר החברה, החל בפרסומים ברשתות החברתיות, לרבות קריאה לחרם צרכני נגד החברה, וכן קריאה לגולשים להטריד אישית בפייסבוק את מנכ"ל החברה וביתה, שהיא סמנכ"ל בחברה.
בית המשפט הוציא צו איסור הטרדה מאיימת האוסר הטרדת מנכ"ל החברה והסמנכ"ל, אך לא צו האוסר על הטרדת החברה. הטרדה ברשתות חברתיות היא הטרדה מספקת לשם הוצאת צו. רק במקרים חריגים שבחריגים ניתן לקבל צו המונע הטרדה מאיימת של תאגיד, וזאת כאשר ההטרדה מכוונת לעובדי התאגיד מכוח השתייכותם לתאגיד. כאן ההטרדה היא נגד התאגיד ולא נגד עובדיו ועל כן אין מקום לקבל צו המונע זאת. גם העובדה שהלקוח דרש פיצוי כתנאי להפסקת ההטרדה אינה עילה לצו נגדו, מכיוון שהפיצוי שנדרש היה על הנזק שנגרם לו והעובדה שאין אפשרות ליצור קשר אפקטיבי עם החברה. להבדיל, אין כל הצדקה להפיכת קיר הפייסבוק האישי של המנהלות בחברה למקום למחאות נגד החברה ועל כן יש מקום לתת צו האוסר על כך.