עדכוני חקיקה ופסיקה

הסכם ממון לא ניתן לביטול או שינוי בהתנהגות אלא רק בדרך של הסכם ממון חדש שיאושר בבית המשפט

10 פברואר 2021
הדפסה

טרם החתונה חתמו בני זוג על הסכם ממון ולפיו אין לאיש זכויות בבית שנרכש על ידי האישה. כשעלו הנישואים על שרטון דרשה האישה לפנות את האיש מהבית אך הוא טען כי היה מדובר בהסכם ממון דרקוני למראית עין מכיוון שהיה בהליך פשיטת רגל, אך לאחר שבוטל ההליך נזנח ההסכם והוא שונה בהתנהגות במהלך החיים המשותפים.
בית המשפט לענייני משפחה קבע שהסכם הממון מחייב ויש לפנות את האיש מהבית. על פי חוק, חוזה שנכרת למראית עין בלבד הינו חסר תוקף מכיוון שלצדדים לא הייתה כוונה להיכנס אליו. עם זאת, על כוונת הצדדים בעת כריתת ההסכם יש ללמוד ממכלול נסיבותיו של המקרה. גם אם ההסכם נעשה על מנת להבריח רכוש מנושים, אין הדבר הופך את ההסכם להסכם למראית עין וכאשר אדם טוען בהליך אחד (פשיטת רגל) שנכס אינו שייך לו, הוא אינו יכול מאוחר יותר לטעון אחרת. הסכם ממון שנחתם טרם הנישואין יכול להיחתם מול נוטריון ולא נדרש אישור בית המשפט, ולא ניתן לשנות או לבטל הסכם ממון בהתנהגות. הסכם ממון שמי מהצדדים מעוניין לשנותו, הדרך לשנותו היא באמצעות חתימה על הסכם מתקן ואישור בית המשפט. לכן, הסכם הממון תקף ואין לאיש זכויות בבית המגורים.