עדכוני חקיקה ופסיקה

ניתן לחסן קטין כנגד קורונה גם אם אחד מהוריו מתנגד

02 אוגוסט 2021
הדפסה

זוג הורים נחלק בשאלה האם לחסן את ילדיהם הקטינים בחיסון נגד קורונה, כאשר אחד הקטינים היה מעוניין להתחסן ואולם השני התנגד.

בית המשפט קבע, כי יש לחסן אך ורק את הקטין שהסכים לקבלת החיסון, על אף המחלוקת בין הוריו. החוק קובע, כי לצד החובה של ההורים לדאוג לילדיהם הקטינים, קיימת להם גם אוטונומיה בביצוע בחירות עבורם. לפיכך, התערבות גורמים חיצוניים באוטונומיה כאמור, תיעשה רק במקרים חריגים, למשל כאשר הורה אינו מקיים כראוי את חובותיו או משתמש לרעה בסמכויותיו באופן שמסכן את הילד או פוגע בו. כאשר מדובר בעניינים רפואיים, התערבות כאמור תיעשה תוך היעזרות בחוות דעת רפואית, או, כאשר מדובר בחיסונים, בהנחיות הרשויות בנושא. בנוסף, יינתן משקל רב לרצון הקטין, חשיבות הטיפול, נחיצותו ודחיפותו. כאן, עמדת משרד הבריאות היא כי חיסון קורונה יעיל להגנת הציבור, לרבות על בני נוער, וכי תופעות הלוואי בקרב בני נוער הן נדירות ובלתי חמורות. כמו כן, בשל המצב השורר בעולם, קיימת דחיפות ונחיצות בעשיית חיסון כאמור, באופן המצדיק התערבות באוטונומיה ההורית. אולם, מאחר ולרצון הילד משקל רב, יש לחסן רק את הקטין שהסכים לקבלת החיסון.