עדכוני חקיקה ופסיקה

גם סימן מסחר תיאורי ניתן לרישום במקרה שנרכש לו אופי מבחין דרך שימוש ארוך זמן

16 פברואר 2022
הדפסה

חברה ביקשה לרשום את צמד המילים "שף ליין" כסימן מסחר.

רשם הפטנטים קבע, כי בעוד שהסימן חסר אופי מבחין, הרי שיש לו אופי מבחין נרכש ועל כן יש לרשמו כסימן מסחר. על מנת שסימן מסחר יהיה כשיר לרישום יש להראות שיש בו כדי להבחין בין מוצרי בעל הסימן ובין מוצריהם של אחרים. ככול שהסימן מורכב מאלמנטים אשר הינם בשימוש רחב לצורך ציונם או תיאורם של מוצרים מסוג מוצרי מבקש הסימן, או אלמנטים שקשורים ישירות למהותם או איכותם של מוצרים, לא ניתן יהיה לרשמו כיוון שאין זה ראוי שבעל עסק ספציפי יורשה להשתלט על מילה שגורה בשפה או בתחום. האופי המבחין של סימן נבחנת ביחס לסחורות או לשירותים לגביהם מתבקש הרישום והעובדה שלסימן יכולות להיות משמעויות שונות, אינה הופכת אותו, בהכרח, לכשיר לרישום. אולם, העובדה שסימן הינו תיאורי אינה בהכרח קובעת שלא ניתן לרשמו, וזאת ככול שהסימן רכש אופי מבחין עקב שימוש, בשים לב למשך השימוש בסימן, האופן ומידת הפרסום לה הוא זוכה והאמצעים שהושקעו בביסוסו בקרב הציבור. כאן, בעוד שהסימן המבוקש הוא תיאורי, וחסר אופי מבחין, ובהיותו מתייחס ישירות למוצרים ולסחורות עליהם התבקש הרישום, הרי שהחברה הראתה כי הסימן נמצא בשימושה למעלה מעשור, מהווה מרכיב דומיננטי במיתוג שלה, וחדר לתודעת צרכני החברה כך שנרכש לו אופי מבחין המאפשר את קבלתו לרישום.