עדכוני חקיקה ופסיקה

"חלונית קופצת" בעת אישור תנאים באינטרנט יוצרת הסכמה לתנאים הרשומים בה

15 אוגוסט 2022
הדפסה

AB-Inbev, המייצרת מותגי בירה שונים (קורונה, בקס, סטלה, לף, באדווייזר ועוד), ביטלה לאחר 30 שנה הסכם הפצה עם מפיץ ישראלי וטענה שכל הליך משפטי בינה לבין המפיץ נדרש להתקיים בבוררות ICC על פי הדין השוויצרי מכיוון שהזמנות של המפיצים נעשות בפורטל אינטרנטי ובסיום ביצוע כל הזמנה מחדש, נדרשים המפיצים ליתן את הסכמתם ואישורם לתנאי ההזמנה, הכוללים גם את תניית הבוררות.

בית המשפט העליון קבע שיש לעכב את הליכים בשל תניית הבוררות. בית המשפט בישראל יכבד תניית בוררות הסכמית לבוררות מחוץ לישראל. למרות שלא נחתם הסכם, ביצוע הזמנות במשך שנים והסכמה אקטיבית לתנאי ההזמנה וכחלק מכך לתניית הבוררות מעיד על הסכמת הצדדים. כאן לא רק שבעת ההזמנה נדרש לאשר את תניית הבוררות, אלא שבעת ההזמנה הוצגה "חלונית קופצת" בה נרשם במפורש ובבירור כי המזמין מאשר בין היתר את תנאי הסעיף בתנאים הכלליים לפיהם כל הסכסוכים בין הצדדים יופנו להליך בבוררות שיתקיים בשוויץ. כך, אין חולק כי בין הצדדים לא נחתם מסמך אחד כולל המסדיר את התקשרותם החוזית, אולם המפיץ ידע על תניית הבוררות ואישר אותה בכל הזמנה והזמנ ולכן תניית הבוררות חלה על מערכת היחסים בין הצדדים בכללותה ולכן יש לעכב את ההליכים בישראל על מנת שהתיק ינוהל בבוררות ICC לפי הדין השוויצרי.