עדכוני חקיקה ופסיקה

שימוש מסחרי בתמונה המתעדת יצירת אומנות ללא אישור האומן או קרדיט מהווה הפרת זכות יוצרים

25 ינואר 2023
הדפסה

בפרסומת מסחרית של חברה, שביקשה להמחיש את שירותיה בתחום הובלה ושינוע חפצי אומנות, הופיע צילום מתוך תערוכה המתעד יצירת אומנות של בוגרת בצלאל ועליו הוטבע כיתוב מסחרי ולוגו החברה. החברה לא קיבלה את רשות האומנית לשימוש ביצירת האומנות בפרסומיה ולא נתנה לה קרדיט.

בית המשפט קיבל את התביעה להפרת זכויות יוצרים והורה לחברה לפצות את האומנית. זכות יוצרים היא זכות קניינית והפרתה פוגעת בקניינו של בעל הזכות. ביצוע ללא הרשאה של מעשה שיוחד לבעל זכות היוצרים הינו בגדר הפרת זכות היוצרים, בין שנעשתה בכוונה ובין שנעשתה בלא כוונה. כאן, האומנית הציגה את היצירה בתערוכה והיא לא נתנה הסכמתה לשימוש לצורך מטרות אחרות. החברה רכשה בדיעבד את הזכויות בצילום מהצלם, בניסיון "להכשיר" את מעשיה. עם זאת, רכישת הזכויות בצילום לא הקנתה לחברה זכות לעשות שימוש ביצירת האומנות המופיעה בצילום. הוספת כיתוב מסחרי ולוגו החברה על גבי התמונה של היצירה והעמדת היצירה לרשות הציבור בדרך זו ללא רשות האומנית ומבלי שניתן לה קרדיט, מהווה הפרת זכויות יוצרים ולכן חויבה החברה בתשלום פיצוי לאומנית.