עדכוני חקיקה ופסיקה

חובת גילוי במשא ומתן אינה חלה על מידע שהיה גלוי וידוע לצדדים

29 ינואר 2023
הדפסה

בעל עסק שכר שטח בעיר נשר לצורך הפעלת מינימרקט. זמן קצר לאחר מכן החלה העירייה בעבודות תשתית רחבות להקמת קווי מטרונית במסגרתן נחסם כביש השירות ונהרס מתחם החניה בסמוך למתחם המושכר.

בית המשפט דחה את התביעה נגד המשכיר וקבע שלא הפר את חובת הגילוי בשלב המשא ומתן. חובת תום הלב בניהול משא ומתן לקראת כריתת חוזה מחייבת גילוי מידע רלוונטי להתקשרות המצוי בידיעתו של אחד הצדדים המתקשרים בחוזה. אין מדובר בחובת גילוי כללית וגורפת על כל המידע המצוי בידיעת הצדדים. כך למשל, חובת הגילוי אינה חלה כאשר המידע גלוי וידוע לשני הצדדים. כאן, הסכם השכירות לא כלל מצגים ביחס לעבודות פיתוח שעשויות להתבצע מחוץ למתחם הפרויקט בו מצוי המושכר. עם זאת, שלטי חוצות המתריעים על העבודות הוצגו ברחבי הדרך עוד טרם חתימת ההסכם. בנוסף, הצורך בהריסת מתחם החניה התעורר רק לאחר תחילת העבודות בסביבת המושכר ולמשכיר לא הייתה ידיעה על כך בשלב המשא ומתן. משכך, ומאחר שהמידע ביחס לעבודות התשתית היו בידיעת השוכר עוד טרם חתימת החוזה, המשכיר לא הפר את חובת הגילוי בשלב המשא ומתן.