עדכוני חקיקה ופסיקה

ניתן לדרוש פינוי שוכר שהביע כוונה לא להתפנות בתום תקופת השכירות

21 נובמבר 2017
הדפסה

משכיר ושוכר ניהלו משא ומתן להמשך השכירות בתום השנה, אך כשהמשא ומתן עלה על שרטון הודיע השוכר כי מבחינתו נכרת הסכם להארכת השכירות ואינו מתכוון לפנות את הנכס בסוף השנה.

בית המשפט קבע, כי כאשר משכיר סבור, ויש לפניו אינדיקציה לכך, שהשוכר לא יפנה את הנכס במועד הוא רשאי להגיש תביעת פינוי באופן מיידי ואין סיבה להמתין עד מועד הפינוי מכיוון שהודעת השוכר מהווה הפרה צפויה של ההסכם בין הצדדים.