עדכוני חקיקה ופסיקה

גוף ציבורי מחויב לשוויון בעת רכישת שירותים גם אם לא חלה עליו חובת מכרז

13 נובמבר 2017
הדפסה

עיתון מקומי עתר לבית המשפט לחייב חברה עירונית לפרסם באופן שוויוני בעיתונים מקומיים וטען כי הסיבה שהחברה אינה מפרסמת אצלו היא ביקורת בעיתון על פעילות החברה.

בית המשפט קבע, כי חובת מכרזים לא חלה על חברות עירוניות מכיוון שטרם תוקנו תקנות בנושא, אך על פי נוהל של משרד הפנים, דיני המכרזים חלים גם על התאגידים העירוניים.  בכל מקרה, גוף ציבורי חייב לנהוג בהגינות, בשוויון, וללא משוא פנים ושרירות, גם אם לא חלה עליו חובת מכרז. איש ציבור אינו רשאי להעניש גוף שביקר אותו ללא פנייה תחילה לבית המשפט, ככל שקיימת עילת תביעה, ולכן החברה העירונית מחויבת להקצות את משאבי הפרסום שלה באופן שוויוני וגם לעיתונים המבקרים אותה.