רישום בישראל של סימן מסחר בינלאומי
מאמרים מקצועיים

רישום בישראל של סימן מסחר בינלאומי

יאיר אלוני, עו"ד

נכתב על ידי

יאיר אלוני, עו"ד
02 מרץ 2016
הדפסה
PDF

רישום סימן מסחר הינו צעד חשוב להגנה על הקניין הרוחני של כל עסק. רישום סימן מסחר מאפשר לבעל הסימן להגן על הזיהוי של הסימן עם העסק אך היקף ההגנה על סימן המסחר הוא טריטוריאלי ומוגבל למדינת הרישום בלבד. האם יכול עסק בינלאומי להגן על סימן המסחר גם במספר טריטוריות בו זמנית ללא צורך ברישומו בכל מדינה ומדינה?

בשנת 2010 הצטרפה ישראל לפרוטוקול מדריד - אמנה אשר מסדירה הגנה ורישום בינלאומי של סימני מסחר באמצעות מערכת מרכזית אחת המנוהלת על ידי הארגון הקניין הרוחני העולמי (WIPO), הממוקם בג'נבה, שוויץ. מערכת זו מאפשרת רישום ביותר ממאה מדינות בעולם החברות בפרוטוקול מדריד. כך, ניתן כיום להגיש בישראל בקשה בינלאומית לרישום סימן מסחר.

כדי להגיש בישראל בקשה בינלאומית לסימן מסחר על המבקש להגיש תחילה בקשה לסימן מסחר בישראל או להיות בעל סימן רשום בישראל. כמו כן, על המבקש להיות אדם או ישות משפטית אשר הינם בגדר אזרח ישראל או שמקום מגוריו בישראל או שיש להם פעילות ממשית תעשייתית או מסחרית בישראל. את הבקשה מגישים על גבי טופס ייעודי, המכונה MM2, והיא כפופה לתשלום אגרה סמלית לרשם סימני המסחר בישראל ובמקביל תשלום אגרה בגין הרישום הבינלאומי ישירות ל WIPO. רשם סימני המסחר הישראלי בוחן בחינה ראשונית של הבקשה המתמקדת בתנאים הטכניים כגון מילוי תקין של הטפסים, עמידה בתנאי הסף ובחינת הקשר שבין הליך סימן המסחר הישראלי והבקשה הבינלאומית (למשל, זהות המבקש, סוג הסימן, היקף הסימן המבוקש ועוד).

ככל שיימצא כי הבקשה הוגשה באופן תקין תועבר הבקשה לבחינה במשרד הבינלאומי, אשר לאחר בחינתה ירשום אותה ביומן סימני המסחר הבינלאומי ויעבירה לכל אחת מהמדינות בהן הרישום התבקש לצורך בחינה מהותית של הבקשה בהתאם לכללים והחוקים שבכל מדינה. תהליך הבחינה המהותית עשוי להמשך בין 12 ל-18 חודשים, בהתאם לאופן הבדיקה בכל מדינה אך בסופו של דבר התאריך הקובע לרישום הבינלאומי ייחשב כתאריך הגשת הבקשה הבינלאומית במשרד סימני המסחר בישראל. ככל שחסרים פרטים בבקשה או ככל שהבקשה הגיעה למשרד הבינלאומי לאחר חודשיים ממועד הגשתה למשרד המקור, תאריך הגשתה ייקבע לפי המועד בו התקבלה הבקשה במשרד הבינלאומי או במועד בו הושלמו הפרטים, לפי העניין. תוקפו של סימן מסחר בינלאומי שנרשם הוא 10 שנים וניתן לחדשו אחת לעשור בכפוף לתשלום אגרה.

הצטרפות ישראל לפרוטוקול מדריד מעניקה יתרון משמעותי בייחוד לאור החיסכון הרב בעלויות הנובעות מהצורך בנקיטת הליכי רישום בכל מדינה בנפרד. אולם, מאחר ונדרשת הבנה רחבה של המערכות הבירוקרטיות השונות כדי להבטיח הליך קליטה יעיל ומהיר של הבקשה מוצע להיוועץ בעורך דין העוסק בתחום.