פומביות הדיון וסודות מסחריים
מאמרים מקצועיים

פומביות הדיון וסודות מסחריים

07 דצמבר 2016
הדפסה
PDF

פומביות ההליך המשפטי היא חלק מיסודות השיטה המשפטית הנהוגה בישראל, אך לפעמים הפרסום עשוי לגרום נזק לאחד הצדדים ועצם ניהול ההליך הפומבי מהווה איום על הצד השני כדי לגרום לו לשלם.  במקרים אחרים, דווקא אחד הצדדים רוצה את ההליך הפומבי כדי לנקות את שמו לאחר שנגרם לו נזק.  בנוסף, לעתים היות ההליך פומבי גורם לצד להימנע מלהגיש חומרים מסוימים כדי למנוע חשיפת סודות מסחריים שלו.

חוק יסוד השפיטה מעגן את עקרון פומביות הדיון ואילו חוק בתי המשפט קובע, בהתאם לכך, כי בית משפט ידון בפומבי. יחד עם זאת, במידת הצורך וברשימה סגורה של מקרים בית המשפט רשאי לדון בדלתיים סגורות.

במקרה שנדון לאחרונה דווקא בבית הדין הארצי לעבודה עובד הגיש תביעה נגד מעסיקתו לשעבר, חברה מסחרית.  במקביל הגישה החברה תביעה שכנגד בעילות שונות, בין היתר, בגין הפרת חוזה וגזל סודות מסחריים על ידי העובד. לאחר מתן פסק דין לטובת העובד, התברר לעובד כי פסק הדין המנקה את שמו לא פורסם.  בית הדין קבע, כי החברה לא הרימה את הנטל להוכיח כי המדובר באחד מהמקרים החריגים המצדיקים איסור פרסום ומשכך יש להורות על פרסום פסק הדין ושמות המתדיינים. בית הדין גם דחה טענה של החברה שאילו ידעה שפסק הדין יפורסם הייתה בוחרת אסטרטגיה אחרת בניהול התיק, כדי למנוע סודות מסחריים.  באותו מקרה נקבע שהאסטרטגיה שנבחרה ממילא לא חשפה את החברה לגילוי סודות מסחריים וללא קשר ההלכה קובעת שציפייה מוטעית לחיסיון אינה מהווה עילה לאיסור פרסום.

לעיתים, בכדי להוכיח תביעה, חברה נדרשת לחשוף חומרים המהווים סודות מסחריים לגיטימיים שלה. במקרים כאלה, ייתכן ובית המשפט יורה על קיום דיון בדלתיים סגורות אולם לא תמיד ניתן לצפות מה תהיה החלטת בית המשפט בבקשות לניהול הליך שכזה בדלתיים סגורות. אשר על כן, ככל שמנהלים תביעות הדורשות חשיפת חומרים סודיים יש לקחת בחשבון במתחם הסיכונים חשיפת ההליך כולי עלמא במקרה בו תידחה בקשה לניהול הליך בדלתיים סגורות.  כך, לדוגמא, במקרה בו לקוח של משרדנו הגיש בקשה לביטול זכייתו של אחר במכרז והתברר כי לא ניתן יהיה לעכב את כניסת הזוכה לתפקידו, קיבל הלקוח החלטה למשוך את התביעה במקום להעבירה למסלול של תביעה כספית בגין נזקיו, רק על מנת שלא יצטרך לחשוף את נתוני התמחור שלו – מידע סודי שלא יכול אף לחשוף אותו לצד השני להליך.

זאת ועוד, הליכים הנוגעים לפגיעה בפרטיות או לשון הרע הם הליכים פומביים וכך, ככל שלא ניתנת החלטה על דלתיים סגורות עלול למצוא עצמו התובע במצב בו אמנם זכה בתיק, אולם עצם מתן פסק הדין גרם להפצה מאסיבית של מידע שכך היה קיים בתפוצה קטנה יחסית שגרמה לתביעה.

לסיכום, פומביות הדיון עשויה להוות שיקול חשוב בניהול הליכים משפטיים, בין כתובע ובין כנתבע, ויש לשקול אותו היטב במסגרת התכנון האסטרטגי של התיק.