"פרש סטארט" – האם הסכם שקדם להקמת החברה יחייב אותה בעתיד?
מאמרים מקצועיים

"פרש סטארט" – האם הסכם שקדם להקמת החברה יחייב אותה בעתיד?

נכתב על ידי

טל שילר
11 יולי 2018
הדפסה
PDF

הבטחות צריך לקיים אבל מה אם מה דעתכם על סטרט-אפ חדש לפיו לא צריך לקיים הבטחות ? בעולם היזמות מקובל שיזם יבצע פעולות שונות בשם חברה שעתידה להתאגד ועוד טרם התאגדותה. כך, למשל, לא פעם היזם שוכר עובדים, מתקשר בעסקאות ועורך הסכמים בשם חברה שהוא מתכוון להקים בעתיד ברגע שתהיה היתכנות כלכלית. עם זאת, פעולות אלה לא מחייבות את החברה אם לא אימצה אותם לאחר מכן מכיוון שלחברה שיקול דעת האם לראות עצמה מחויבת בפעולות משפטיות שנעשו בשמה בטרם מועד התאגדותה.

חוק החברות הישראלי קובע, כי חברה רשאית לאשר פעולה של יזם שנעשתה בשמה או במקומה לפני התאגדותה, כאשר אישור בדיעבד נחשב כהרשאה מלכתחילה לבצע פעולה, ובלבד שלא תיפגע זכות שרכש צד שלישי בתום לב ובתמורה טרם האישור. ככל שהחברה לא תאשר את הפעולה לאחר הקמתה, זו לא תחייב אותה. על כן, מי שמתקשר עם יזם בחוזה, למשל, נוטל על עצמו את הסיכון כי החוזה לא יחייב את החברה. במקרה שנדון בבית המשפט העליון בחודש מאי, 2018, דובר על יזם שערך הסכם מכר מקרקעין בשם חברה שטרם התאגדה והתעוררה שאלה לגבי תוקף העסקה באשר בעת חתימתה החברה כלל לא היתה קיימת. בית המשפט קבע, שהעובדה שהחברה התקשרה בעסקה טרם התאגדה, אינה שוללת את תוקפה של העסקה עמה, בוודאי כאשר (כבאותו מקרה) החברה אישרה את העסקה בדיעבד תוך זמן סביר. עם זאת, לאור כך שהחברה רשאית שלא לאשר בדיעבד את פעולת היזם, התקשרות בחוזה או בכל פעולה אחרת הנעשית בשם חברה בהקמה אינה נקייה מסיכונים, הן עבור הצד השלישי והן עבור היזם אשר חשוף לתביעות ככל שהחברה לא תאשר את פעולותיו לאחר הקמתה.

במקרה אחר אשר נדון אף הוא בחודש מאי, 2018, הפעם בבית הדין לעבודה, נקבע שכאשר חברה אימצה לאחר הקמתה את ההתקשרות בין היזם לבין העובד, התקופה המחייבת אותה היא החל מההתקשרות המקורית של היזם עם העובד. באותו מקרה התקשר יזם בהסכם עם שלושה אנשי פיתוח תוכנה וסיכם איתם כי בשלב הראשון לא יתקיימו יחסי עובד – מעביד, אך מפתחי התוכנה יהיו זכאים לאופציות בחברה שתקום. בית הדין לעבודה קבע כי גם מי שמקבל אופציות עדיין ייחשב עובד ככל שמערכת היחסים מעידה על יחסי עובד - מעביד.
נוסיף על כך, כי בעת פעילות טרם הקמת חברה יכול ונוצר קנין רוחני אשר מאוחר יותר יועבר לחברה לכשתקום ועלול ליצור אירוע מס. לאור האמור, וודאי שחשוב שעורכי דין המתמצאים בתחום ילוו את הליך הקמת חברת הסטרט-אפ עוד מהשלבים הראשונים וגם עוד טרם הוקמה החברה.