חברות ישראליות הפועלות באוסטרליה – כיצד לבנות את הפעילות?
מאמרים מקצועיים

חברות ישראליות הפועלות באוסטרליה – כיצד לבנות את הפעילות?

23 מרץ 2020
הדפסה
PDF

עבור חברות ישראליות המעוניינות להתחיל או להרחיב את פעילותן בחו"ל, אוסטרליה היא ארץ של הזדמנויות ויכולה לשמש שער לביצוע עסקים באזור אסיה-פסיפיק ואף מקפצה טובה לשווקים האמריקאים ושווקי חבר העמים הבריטי. לאחר שמתקבלת החלטה להיכנס לשוק האוסטרלי, קיימים מספר נושאים חשובים שיש לקחת בחשבון לפני שמתחילים לפעול.

חברה זרה אינה יכולה לפעול באוסטרליה אלא אם נרשמה תחילה ברשות ניירות ערך האוסטרלית (ASIC) או נמצאת בתהליך לרישום, או שהקימה או רכשה חברה בת אוסטרלית הרשומה ב- ASIC.

• התאגדות או רכישת חברה: המבנה התאגידי הנפוץ ביותר באוסטרליה הוא חברה מוגבלת במניות. חברה בת של תאגיד זר מוקמת בדרך כלל על ידי רישום של חברה חדשה או על ידי רכישת חברת מדף שהתאגדה לאחרונה וטרם התחילה פעילות. החברה החדשה יכולה להיות חברה פרטית או ציבורית.

• חברה פרטית: משמשת בדרך כלל כחברה בת של חברה בבעלות זרה וכפופה למגבלות מסוימות שאינן חלות על חברות ציבוריות. אלה כוללות: מגבלה על כמות בעלי המניות, כך שכמותם לא תעלה על 50 בעלי מניות שאינם עובדים; חייב להיות לפחות דירקטור אחד שהוא תושב אוסטרליה; למעט במקרים חריגים ביותר, אינה יכולה לגייס כספים מהציבור; וגם לא ניתן לרשום את החברה למסחר בבורסה לניירות ערך באוסטרליה (ASX). עם זאת, חברה פרטית יכולה לנקוט בהליך פשוט יחסית להמרתה לחברה ציבורית כדי לאפשר רישום.
• חברה ציבורית: משמשת בדרך כלל למיזמים ציבוריים גדולים יותר. בחברה מסוג זה קיים מספר בלתי מוגבל של בעלי מניות; נדרשים לפחות שלושה דירקטורים, שניים מהם חייבים להיות תושבי אוסטרליה; רשאית להנפיק תשקיף או מסמך גילוי לשם גיוס הון, בכפוף לחוק ניירות הערך החל במדינה בה החברה מציעה להנפיק מניות; ויכולה להירשם למסחר בבורסה האוסטרלית.

אם חברה ישראלית מעוניינת להירשם למסחר בבורסה האוסטרלית, אחת הדרכים היא להקים חברה ציבורית אוסטרלית שתהיה זו שתירשם למסחר. מיד לפני הרישום רוכשת החברה האוסטרלית את כל המניות בחברה הישראלית מבעלי מניותיה בתמורה להנפקת מניות שוות ערך בחברה האוסטרלית לאותם בעלי מניות. דרך האחרת היא לרשום את החברה הישראלית ישירות למסחר בבורסה. קיימות סוגיות משפטיות שיש לשקול (למשל, השאלה לאיזה בית משפט יהיה בהמשך סמכות במקרה של תביעה של בעלי מניות) סוגיות של עלויות (למשל, שילוב חברה אוסטרלית ידרוש ניהול מערכת חשבונאית כפולה), אך המרכיב העיקרי שיש לקחת בחשבון הוא התיאבון של המשקיע האוסטרלי (הפרטי והמוסדי) לסחור בעתיד במניות, וזו החלטה שיש לקבל יחד עם הברוקר שינפיק את החברה (וגם מהסטטיסטיקה של חברות ישראליות שהנפיקו עד אתה קשה ללמוד באשר קיימים גורמים אחרים שהשפיעו על המסחר בהן).

• סניף אוסטרלי: חברה ישראלית עשויה להעדיף הקמת סניף אוסטרלי אם נוח לה יותר לאחד את התוצאות הכספיות של החברה במדינת הפעילות העיקרית שלה עם הפעילות האוסטרלית. אם חברה ישראלית בוחרת לפתוח סניף באוסטרליה, עליה להיות רשומה ברשות ניירות הערך כחברה זרה המקיימת עסקים באוסטרליה. עם הרישום, החברה הזרה מקבלת מספר גוף רשום אוסטרלי (ARBN) ומחויבת להגיש דוחות שנתיים ולעמוד בדרישות דיווח אחרות הנדרשות על ידי רשות ניירות הערך.

• נציגות מקומית: אם חברה ישראלית אינה מעוניינת להירשם כמנהלת עסקים באוסטרליה, היא עדיין יכולה לבחור להקים נציגות שתעסוק רק בפעילויות שאינן ניהול העסק באוסטרליה (לדוגמא, פעילויות קידום מכירות או החזקת נציג מקומי שמטפל בפניות הנוגעות לחברה הישראלית. אם הנציגות עוסקת בפעילות עסקית אמיתי היא מחויבת בהקמת סניף אוסטרלי כאמור מעלה).

בחירת מבנה לפיו כניסה לשוק האוסטרלי היא החלטה חשובה ותמיד רצוי לקבל ייעוץ מומחה לפני שתעשה זאת. כאשר מדובר בחברה ישראלית המעוניינת לפעול באוסטרליה, קיימים יתרונות רבים להיעזרות בעורך דין אוסטרלי שחי בישראל, אשר יכול לייעץ בשפה (התרבותית והמדוברת) ובאזור הזמן הנוחים לחברה הישראלית.