פסקי דין

תפ (י-ם) 13298-12-17 מדינת ישראל נ' יהודה בר אור - חלק 3

27 יוני 2021
הדפסה

49. אשר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירה שיש להביאן בחשבון בקביעת המתחם לפי סעיף 40.ט לחוק העונשין, שקלתי את התכנון שקדם לבצוע העבירה. ניכר כי מעשיו של הנאשם בוצעו תוך מודעות ותכנון וכוונה לסכל את תוצאות המכרז, ולא בוצעו באופן ספונטני ואקראי. הנאשם החל במאמציו בנוגע למכרז טרם פרסום תוצאותיו ואחוז ההנחה במכרז. ביום 30.3.17 (כאשר פרסום התוצאות היה ביום 14.5.17) הנאשם קרא לנהגי המוניות לא לשנות את המחיר שהרי נהג מונית לא ייסע במחיר מופחת ממחיר משרד התחבורה כדלקמן, הנאשמים פנו והמליצו לנהגי המוניות ובכללם חברי האיגוד על קו פעולה לפיו לא ייקחו נהגי המוניות נוסעים מנתב"ג במחיר ההנחה שהוצעה על ידי הזוכים במכרז (חברת GETT בשיתוף חברת המוניות הדר זכו במכרז לאחר שהציעו הנחה של 31% על מחיר המונה או על מחיר המחירון משרד התחבורה לנסיעה מיוחדת מנתב"ג לפי בחירת הנוסע) אלא על פי מונה או על פי מחיר מחירון משרד התחבורה בלבד על מנת למנוע ולסכל את תוצאות המכרז(ר' פסקה 55(ב) להכרעת הדין). כמו כן, הנאשם הביע גם בפני מנכלי"ת משרד התחבורה את הסתייגותו לגבי המחיר המופחת (ר' פסקה 84(ד) להכרעת הדין). כמו כן, לאחר פרסום תוצאות המכרז הנאשם כינס את הנהלת האיגוד שם דנו בנושא הפעולות שיש לנקוט כנגד "גט טקסי" (ר' פסקה 55(ו) ו-(ז) להכרעת הדין). מכאן שמדובר במעשה מתוכנן, ואין המדובר בתגובה רגעית שנעשתה בחוסר מחשבה, אלא במהלך שקול ומחושב שנועד לטרפד את המכרז, זאת באמצעות הפעלת לחץ על נהגי המוניות, בין היתר, באמצעות מתן ראיונות ברדיו ובערוצי הטלוויזיה, בפקסים שהועברו לעשרות תחנות מוניות לתלייה במשרדיהן ובהודעות SMS אשר הועברו בתוכנת הסופראנו לכ-2300 נהגי מוניות.

50. אשר למחלוקת בין הצדדים ביחס למודעות הנאשם להוראות החוק ולאיסורים החלים עליו כיו"ר, נוכח המכתב שקיבל ביום 13.10.16 מאת רשות ההגבלים העסקיים ולטענת ב"כ הנאשמים המכתב לא היה ממוען אל הנאשם, אני סבורה כי הנאשם עצמו ולא אחר היה מודע להוראות החוק ולאיסורים החלים עליו כיו"ר ואף על העונשים הקבועים בחוק על מעשיו אולם הוא לא הורתע מהענישה אשר הוצגה לו כעולה מחקירתו במשטרה, כפי שקבעתי בהכרעת הדין (ר' ת.7- הוגש כחלק ממסכת הראיות בשלב ההוכחות וכן בפסקאות 99-98 להכרעת הדין עוסקים בכך).

51. לא זו אף זו, הנאשם פעל לקידום נהגי המוניות ובעלי המוניות במסגרת תפקידו כיו"ר איגוד המוניות הארצי, כאשר גוף זה מוכר ונחשב כבעל השפעה בקרב כלל נהגי המוניות (ר' פסקה 73 להכרעת הדין), כאשר הנאשם הוא הגורם המשמעותי ביותר בענף המוניות (ר' פסקה 64 להכרעת הדין). בנוסף, קו הפעולה אשר הומלץ על ידי הנאשם נגע למכרז הסעות ומוניות אשר היקפו הכספי הוא משמעותי ובעל השפעה על צרכנים רבים בשנה.

52. לסיכום, מדובר בקריאה חוזרת ונשנית בפומבי לציבור הנהגים לסרב לנסוע במחיר אשר הוצע במכרז, כאשר הנאשם היה מודע לאיסורים ולהוראות החוק החלים עליו והנאשם הוא דמות בכירה ומשפיעה.

53. הנזק שנגרם מביצוע העבירה בא לידי ביטוי בכך שלאחר מספר ימים בשל אי חתימת החברות הזוכות על החוזה בוטל המכרז. הנאשמים המליצו על קו פעולה לחברי האיגוד או חלקם באשר למחיר הנסיעה במוניות מנתב"ג וקו הפעולה עלול היה למנוע או להפחית את התחרות ביניהם. קו הפעולה נגע למחיר שיידרש, שיוצע או שישולם ולרווח שיופק. אמנם, הנאשמים רצו שפעילותם תוביל לכישלון המכרז, ולנזק של ממש לציבור הן במחירי הנסיעה בנתב"ג, והן במחירי הנסיעה בשאר הארץ, כך שמעשי הנאשם הם מאבק לא לגיטימי ואסור בניסיון המדינה להיטיב עם הצרכנים. אולם, כפי שקבעתי בהכרעת הדין כנסיבה לקולה, לא מן הנמנע שהמכרז היה נכשל מטעמים אחרים שאינם קשורים בנאשמים, ועל כן לא ניתן לקבוע ברמה הנדרשת בפלילים, כי הם אחראים לחלק הארי של הנזק שנגרם בסופו של יום מכישלון המכרז (ר' פסקה 115 להכרעת הדין).

54. עוד התחשבתי לקולה, בכך שמדובר בתקופת אישום קצרה המשתרעת על פני חמישה ימים, ולכך שמדובר באישום אחד, כך שאין מדובר בתכנון מוקדם לאורך זמן במסתרים ובשיתוף של גורמים רבים, אלא שהדברים נעשו בגלוי ולא במחשכים וללא מעורבים נוספים בעניין זה, וזאת בניגוד למרבית העבירות מסוג זה.

55. לאחר שבחנתי את פסקי הדין אשר הגישו ב"כ הצדדים לעיוני, ובחנתי את הענישה הנוהגת, נראה כי הענישה הנהוגה בעבירה זו, שבוצעה בנסיבות דומות, מתחיל מעונשי מאסר שירוצו בעבודות שירות ועד עונשי מאסר בפועל, לתקופות משתנות, בהתאם לחומרת נסיבות העבירה ולנסיבותיו של מבצע העבירה, כדלקמן:
א. בע"פ 2770/19 זוהר כץ נ' מדינת ישראל (03.05.2020) בית המשפט העליון דחה את הערעור על גזר הדין של בימ"ש מחוזי, לאחר שהמערער הורשע לפי הודאתו בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים (7 עבירות של צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות), ובעבירות נוספות (6 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות; שתי עבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד ושתי עבירות של הלבנת הון) במסגרת מעורבותו בתיאום מכרזי גיזום שפורסמו על ידי חברת החשמל או רשויות מקומיות. על המערער הוטל עונש של 11 חודשי מאסר בפועל (בניכוי ימי מעצרו); מאסר על תנאי; קנס בסך של 100,000 ש"ח וחילוט בסכום 174,000 ש"ח מנכסי המערער שנתפסו.

ב. בע"פ 5823/14 שופרסל נ' מדינת ישראל (10.8.15), המערערים (שופרסל, המנכ"ל, וסמנכ"ל השיווק) הגיעו להסדר כובל בנוגע לאספקת מזון ומשקאות להם ולחברה המתחרה, מגה. ההסדר לא יצא אל הפועל. לאחר ניהול הוכחות הם הורשעו בעבירה של הסדר כובל ובעבירה של הפרת תנאי מיזוג. על מנכ"ל שופרסל נגזרו ארבעה וחצי חודשי מאסר, מהם חודשיים בין כותלי הכלא והשאר במסגרת של עבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס בסך 450,000 ₪, ופסילה מלכהן כדירקטור במשך 3 שנים. על סמנכ"ל השיווק בשופרסל נגזרו חודשיים וחצי מאסר, מהם חודש בין כותלי הכלא והשאר בעבודות שירות ומאסר על תנאי. על שופרסל נגזר קנס בסך 3,000,000 ₪, והתחייבות בסך 5,000,000 ₪. הוגש ערעור, בין השאר, על העונשים. בית המשפט העליון התייחס בפסק דינו למגמה הנוהגת בעבירות אלו - החמרת הענישה והטלת עונשי מאסר בפועל, וזאת בשל חומרת העבירות והנזק הרב שנגרם לציבור בגינן. בית המשפט העליון הותיר על כנו את העונש שנגזר על שופרסל ועל המנכ"ל, והפחית מעונשו של סמנכ"ל השיווק, כך שירצה שלושה חודשי מאסר בעבודות שירות ללא מאסר בין כותלי הכלא.

ג. בת"פ 9890-10-12 מדינת ישראל נ' רבינוביץ ואח' (7.10.14), הנאשם הורשע בעבירות לפי חוק ההגבלים העסקיים ובעבירה של קבלת דבר במרמה. בית המשפט התייחס לחומרת העבירה, לחלקו המשמעותי של הנאשם באירוע ולמניע לביצוע העבירה - בצע כסף. מתחם העונש נקבע בין ארבעה חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות, לבין מאסר בפועל של שישה חודשים, בצירוף קנס של 200,000-100,000 ₪. בקביעת העונש בתוך המתחם, התחשב בית המשפט בגילו המבוגר של הנאשם, בחלוף הזמן, בנטילת האחריות מצדו, בחרטה שהביע ובתרומתו הרבה לחברה ולמדינה. כן התחשב בית המשפט, במידה מוגבלת, בעונש שנגזר על שותפו של הנאשם לעבירה. על הנאשם נגזר עונש מאסר של שישה חודשים, שירוצה בדרך של עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס בסך 150,000 ₪. על החברה הוטל קנס בסך 400,000 ₪, והתחייבות בסך 300,000 ₪.

ד. בת"פ 28192-08-12 מדינת ישראל נ' ירון יוסף אנגל (13.1.16), כתב האישום כלל 19 נאשמים והתייחס לפרשה בה היו הנאשמים צדדים להסדר, לפיו המאפיות יימנעו מתחרות על אספקת מוצריהן או על הגדלת הכמות המסופקת על ידן. הנאשמים הורשעו בעבירה של צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות. בית המשפט התייחס לנסיבות המחמירות שהן פגיעה באלפי צרכנים, לעובדה שמדובר במוצר יסוד בסיסי, לכך שההסדר היה יומיומי ונאכף באמצעות מנגנון אפקטיבי ויעיל. לקולה צוין, כי המחיר לצרכן, גם לאחר ההסדר, היה עדיין נמוך יחסית. בקביעת מתחמי הענישה התייחס בית המשפט לגודלן היחסי של המאפיות, למעמדו של כל נאשם במאפיה ולחלקו בביצוע ההסדר. בסופו של דבר, נגזרו על הנאשמים עונשים שבין שישה לבין 12 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס בסך 300,000-100,000 ₪, ופסילה מכהונה כדירקטור למשך חמש שנים. על החברות נגזר קנס בין 400,000 ₪ לבין 1,400,000 ₪.

ה. בע"פ 7014/06 מדינת ישראל נ' אהרון לימור (4.9.07), בין השנים 1998-1992 היו המערערים צדדים להסדרים הנוגעים למחירי ירקות קפואים. מדובר בקרטל, מספר רב של חברות שחברו יחד כדי להסדיר ביניהם תיאום מחירים וחלוקת לקוחות. במשך השנים התנהלו פגישות, שיחות טלפון ומשלוח פקסים רבים. על המערער הוטל עונש של שישה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס 250,000 ₪. על סנפרוסט הוטלו קנס בסך 900,000 ₪ והתחייבות בסך 500,000 ₪. בערעור דחה בית המשפט העליון את טענותיו השונות של המערער, אך לאור גילו, נטילת האחריות והחרטה הכנה שהביע, ומאחר שהיה פער ניכר בין עונשו לבין עונשם של הנאשמים האחרים, הפחית את הקנס לסך של 180,000 ₪.

ו. בת"פ (י-ם) 34268-03-12 מדינת ישראל נ. זיידמן ואח' (14.7.16) הורשעו הנאשמים בהסדר שעניינו תיאום מחירים וחלוקת אזורים במכרז (השירות המטאורולוגי) והוטלו עליהם חודשיים ושלושה חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות בצירוף קנסות הנעים בין 100,000 ₪ ל-250,000 ₪.

ז. בת"פ (מחוזי י-ם) 54822-08-15 מדינת ישראל נ' חיים כהן (14.03.2021), בית המשפט הרשיע את הנאשמים בעבירות של צד להסדר כובל, ובחלק מן המקרים בהסדר כובל בנסיבות מחמירות, ובקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. על פי הכרעת הדין, העבירות בוצעו במסגרת תיאום מכרזים בפרויקט השאלת הספרים של משרד החינוך. הנאשמים תיאמו ביניהם, במספר מקרים הצעות מחיר למכרזים ובמקרים אחרים את החרמת המכרזים, הכל על מנת להשיא את רווחיהם על חשבון הציבור וכך פגעו בתחרות, ובפרויקט ההשאלה בכללותו. בית המשפט קבע, כי מדובר בתיאום שיטתי ורחב היקף ביחס לעשרות בתי ספר, ושהנזק הפוטנציאלי מהתיאומים היה רב מאוד, וגזר על הנאשמת 4, מנהלת בחברת "ספר לכל", ועל נאשמת 6, עונש של 8 חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח; על הנאשם 5, שהיה גם הוא מנהל בחברת "ספר לכל", עונש של 4 חודשי מאסר בפועל ממש; על הנאשם 3 הבעלים של החברה, עונש של חודשיים מאסר בפועל וחודשיים מאסר שירוצו בעבודות שירות; על הנאשם 7, הבעלים והמנכ"ל של חברת "מדע", עונש של שישה חודשי מאסר בפועל ממש. על הנאשם 10, מנהל בחברת "יש הפצות" ועל נאשמת 11, עונש של חמישה חודשי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח; על הנאשם 9 המנכ"ל והבעלים של חברת "יש הפצות" עונש של 75 ימי מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח. מדובר בעבירות שנמשכו על פני 5 שנים וכן מנהלי החברות תיאמו הצעות מחיר, החרמה של מכרזים כדי להשיג רווחים.

56. בשים לב לכל אלה , ולכך שקבעתי, כי לא מן הנמנע שהמכרז היה נכשל מטעמים אחרים אשר אינם קשורים בנאשמים, על כן לא ניתן לקבוע ברמה הנדרשת בפלילים, כי הם האחראים לחלק הארי של הנזק שנגרם בסופו של יום בכישלון המכרז, וכן בהתחשב בכך שהנאשם עשה את העבירות כשליח ציבור נהגי המוניות ולא מתוך רצון להעצים רווחים, אני קובעת כי מתחם העונש ההולם נע בין חודשיים מאסר שירוצה בעבודות שירות לבין שישה חודשי מאסר בפועל. לצד עונשי המאסר צריך מתחם הענישה לכלול, לגבי כל אחד מהם, גם קנס ומאסר על תנאי. לסוגיית הקנס אדרש בהמשך.

העונש המתאים
57. באשר לקביעת העונש בתוך המתחם, כמצוות סעיף 40יא. לחוק העונשין, על בית המשפט לבחון שורה של נסיבות שאינן קשורות לביצוע העבירה. לקולה, אשקול את גילו של הנאשם שהוא בן 68. בנוסף, אין ספק כי הנאשם תרם לחברה תרומה חיובית משמעותית- הוא שירת שירות צבאי מלא ונמנה על כוחות המילואים עד לגיל 48, משנת 2000 הוא מכהן כראש אגודת נהגי המוניות בישראל, במסגרת תפקידו הוא אחראי לקידום זכויותיהם ותנאי העסקתם של נהגי המוניות, משתתף בוועדות הכנסת הדנות בענייני תחבורה ציבורית וענף המוניות, וכן כותב לעיתונות המקצועית של הענף. ממכתב אשר התקבל ממשרד עו"ד המלווים את האגודה לנהגי המוניות הארצית, הנאשם תואר כאדם אמין, מסור לתפקידו ולאנשים אשר הוא אחראי עליהם. עוד נכתב, כי הוא תורם ומסייע לאלמנות, פנסיונרים ויתומים הקרובים לנהגים השייכים לענף. מכאן, שהנאשם תרם לציבור ולנהגי המוניות במשך עשרות שנים (נ/8+נ/9). עוד יש לשקול, שהנאשם בסופו של יום לקח אחריות למעשיו, והפנים את הפסול שבמעשיו, כפי שניתן ללמוד מדבריו לקצין המבחן ובעת הטיעונים לעונש. הנאשם שיתף פעולה עם שירות המבחן, הוא הבין בדיעבד כי השתמש במשרתו בעת שמסר לכל נהגי המוניות את המלצותיו על קו הפעולה אשר נוגד את כללי המכרז מבלי לקבל אישורים לכך. הוא הבין כי במעשיו הוא ניצל את כוחו ומעמדו ומעשים אלו עלולים לפגוע בתחרות חופשית בענף המוניות. בנוסף, מאז העבירה חלפו למעלה מארבע שנים בהן הוא הוביל מאבקים ציבורים מבלי שהסתבך בביצוע עבירות דומות. כך למשל, הוביל הנאשם בצורה חוקית את מחאת נהגי המוניות מול משרדי הממשלה, אשר להפחתה המשמעותית בתעריפי הנסיעות מחוץ לעיר, ובא בדברים עם משרדי התחבורה והפנים. כמו כן עולה מתסקיר שירות המבחן, כי קיים סיכון נמוך להישנות עבירה דומה.

58. עוד נתתי דעתי לפגיעה בבני משפחתו של הנאשם, המתמודדים עם קשיים המפורטים בתסקיר ובמסמכים שהוגשו לפניי (נ/1 ו-נ/2), והנאשם מטפל בהם במסירות לאורך השנים ומלווה אותם לטיפולים הנדרשים, תומך בהם ומהווה עבורם עוגן רגשי כלכלי ומשפחתי. עוד התחשבתי במצבו הרפואי של הנאשם, החולה במחלה כרונית אשר אובחנה בשנת 2001 (נ/3+נ/4).

59. אשר לשיתוף הפעולה עם רשויות אכיפת החוק, הנאשמים כפרו באשמה וניהלו משפט גם אשר לדברים שהודה בהם הנאשם בחקירתו הראשית, עם זאת, נכון הנאשמים היו נכונים להגיע להסכמות דיוניות, אשר חסכו זמן שיפוטי משמעותי, וכן כתוצאה מניהול ההליך התברר כי לא מן הנמנע שהמכרז לא היה יוצא אל הפועל גם אלמלא פעולתם של הנאשמים.

עמוד הקודם123
4עמוד הבא