פסקי דין

(י-ם) 303602/ COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES FRANCILLON S.A נ' POINT tec Products Electronic GmbH

03 אוגוסט 2021
הדפסה

רשם הפטנטים, המדגמים העיצובים וסימני המסחר

התנגדות לרישום
סימן מסחר (מעוצב), 303602
"IRON ANNIE"

המתנגדת: COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES FRANCILLON S.A.

ע"י ב"כ: פרל כהן צדק לצר ברץ, עו"ד

המבקשת: POINT tec Products Electronic GmbH

ע"י ב"כ: איתן, מהולל & שדות, עו"ד ועו"פ

ה ח ל ט ה
1. בפני התנגדות לרישום סימן המסחר (מעוצב) מספר 303602 (להלן: "הסימן המבוקש"). הבקשה לרישום הסימן הוגשה על ידי POINT tec Products Electronic GmbH (להלן: "המבקשת") ביום 30.5.2017 בסוגים 3 , 14, 25.
הסימן המבוקש נראה כך:
2. דבר קיבול הסימן פורסם ביומן סימני המסחר ביום 29.11.2018. ביום 28.02.2019 הגישה COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES FRANCILLON S.A (להלן: "המתנגדת") את התנגדותה לרישום הסימן המבוקש בסוג 14 בלבד לגבי הסחורות "Watches and chronometric instruments".
3. בהסדר דיוני שאושר בהחלטתי מיום 20.10.2020 ויתרו הצדדים על חקירות העדים; לפיכך, ההחלטה דנן מבוססת על כתבי הטענות, הראיות והסיכומים שהגישו הצדדים בהליך.
4. כל ההדגשות בהחלטה זו הוספו אלא אם צוין אחרת.

עיקר טענות וראיות המתנגדת
5. המתנגדת הינה אחת החברות המובילות בעולם ביצור שעונים ותכשיטים ומהווה חלק מחברת .Swatch Group Ltd המתנגדת עוסקת בתחום השעונים החל משנת 1832 והטביעה את חותמה כמייצרת שעונים שוויצרים איכותיים; היא רכשה מוניטין רב בישראל ובמדינות נוספות.
6. בבעלות המתנגדת סימנים רשומים בישראל ובמדינות נוספות. בטבלה 1 להלן יוצגו סימניה של המתנגדת הרשומים בישראל בסוג 14 (להלן: "הסימנים הרשומים"):
טבלה 1
מספר הסימן 14193 259271 293861
הסימן המעוצב
תאריך פרסום רישום הסימן 31.03.1955 29.01.2015 28.02.2018
סוגים 14 14 9, 14, 35
7. בבעלות המתנגדת סימן מילולי נוסף "LONGINES" שמספרו 3565, אשר נרשם כבר בשנת 1935 בסוגים 14 ו-9. סימן זה משמש את המתנגדת יחד עם איור בצורת כנפיים בסימן הרשום 293861 ובסימן 14193 אשר בשל הדמיון עד כדי זהות בין סימנים אלה יכונה להלן: "סימן הבית".
8. כאמור, בבעלות המתנגדת מספר סימנים רשומים בסוג 14 אולם לאורך כל כתב הטענות היא מתמקדת ב-"סימן המתנגדת" אשר הוגדר בסעיף 2 לכתב הטענות כסימן מספר 259271 (להלן: "סימן הכנפיים").
9. המתנגדת טענה שהסימן המבוקש דומה לסימן הכנפיים אליו היא מתייחסת כסימן מסחר מוכר היטב כהגדרתו בדין (סעיף 7 לכתב הטענות). על כן הסימן המבוקש אינו כשיר לרישום בהתאם לסעיף 11(14) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה").
10. עוד נטען כי הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעייה לסימן הרשום של המתנגדת ולפיכך אינו כשיר לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(9) לפקודה. בשל הדמיון הנטען בין הסימן הרשום למבוקש טענה המתנגדת כי הסימן המבוקש חסר אופי מבחין בהתאם להוראות סעיף 8(א) לפקודה ולשיטתה פוגע גם בתקנת הציבור בניגוד להוראות סעיף 11(5) לפקודה.
11. כן טענה המתנגדת כי רישומו של הסימן המבוקש עשוי לפגוע במוניטין שלה, לדלל את תדמית מוצריה, להטעות את הציבור וליצור תחרות בלתי הוגנת במסחר ועל כן אינו כשיר לרישום גם בהתאם לסעיף 11(6) לפקודה.
12. בנוסף נטען כי הסימן המבוקש הוגש בחוסר תום לב ולפיכך אינו ראוי להגנה מכוח דיני סימני המסחר, זאת בהתאם לסעיף 39(א1) ולאור שילובו יחד עם סעיפים 24(א1)(1), 38(א) ו-39(א) לפקודה.
13. בתמיכה לטענותיה, הגישה המתנגדת את תצהירו של מר דוד פולטורק (להלן: "תצהיר פולטורק"), נשיא ומנכ"ל חברת רול-טיים בע"מ המשמשת כמפיצה הבלעדית של מוצרי LONGINES.
עיקר טענות וראיות מבקשת הסימן
14. המבקשת נוסדה בגרמניה בשנת 1987 וכיום הינה יצרנית בולטת בשוק השעונים ומאופיינת בייצור שעונים רב תכליתיים ושעוני יוקרה בעיצובים ייחודיים. המבקשת מייצרת מאות אלפי שעונים בשנה, מוכרת ומשווקת אותם בכ-40 מדינות ברחבי העולם בשלל סניפים, היקף מכירותיה עומד על מיליוני יורו בשנה; כך בין היתר היא זוכה למוניטין רב ברחבי העולם. בבעלות המבקשת סימני מסחר רבים בעולם.
15. המבקשת טענה כי סימן הכנפיים 25927 של המתנגדת, אינו עומד בהגדרת סימן מסחר מוכר היטב בדין. למתנגדת אין בלעדיות על כל עיצוב ואיור דמוי כנפיים לגבי טובין בסוג 14 (סעיף 7 לסיכומי המבקשת).
16. נטען, כי בהתבסס על "המבחן המשולש" לא יהיה ברישומו של הסימן המבוקש כדי להטעות את הצרכנים. וכן כי כתוצאה מההבדלים המהותיים בין הסימנים לא תגרם תחרות בלתי הוגנת במסחר.
17. עוד טענה המבקשת כי הסימן המבוקש נבחר בתום לב והוא בעל אופי מבחין אינהרנטי המבדיל אותו מסימנה הרשום של המתנגדת.
18. ראיות מבקשת הסימן כללו בין היתר את תצהירה של גברת Nathalie Birk(להלן: "תצהיר בירק"), מנהלת תפעול בכירה בחברת POINT Tec Products Electronic GmbH.

דיון והכרעה
סעיף 11(9) לפקודה - דמיון מטעה
19. עילת ההתנגדות העיקרית הינה אי כשירות הסימן המבוקש לאור הוראות סעיף 11(9) לפקודה.
20. סעיף 11(9) לפקודה קובע כדלקמן:
"11. סימנים אלה אינם כשרים לרישום:
...
(9) סימן הזהה עם סימן שהוא שייך לבעל אחר וכבר הוא רשום בפנקס לגבי אותם טובין או טובין מאותו הגדר, והוא הדין בסימן הדומה לסימן כאמור עד כדי שיש בו להטעות;"
21. המבחן המקובל לבחינת קיומה של סכנת הטעיה, הנגרמת כתוצאה מקיומו של דמיון מטעה בין הסימנים, הינו "המבחן המשולש". המבחן כולל את מבחני המשנה הבאים: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין (ראו ע"א 261/64 פרו-פרו ביסקויט כפר סבא בע"מ נ' חברת ל' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (3) 275, 278 (1964)). אופן יישומם של מבחנים אלו בכל מקרה ומקרה אינו נעשה לפי סטנדרטים אחידים והוא מושפע מאופיו המבחין של הסימן הרשום ומהיקף ההגנה לה הוא ראוי (ראו ע"א 4116/06 Gateway Inc. נ' פסקול טכנולוגיות מתקדמות בע"מ, פסקה 16 (פורסם בנבו, 20.6.2007)). המשקל שיש לתת לכל אחד ממבחני המשנה אף הוא אינו אחיד, ומשתנה בהתאם לנסיבות הקונקרטיות של המקרה (כפי שנקבע בעניין ע"א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין (פורסם בנבו, 27.8.2012)).
22. יצוין כי לצד המבחן המשולש הוחל בפסיקה גם מבחן ה"שכל ישר" (לעניין זה ראו למשל רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ נז .((2) 438, 453 (2003))
מבחן המראה והצליל
23. מבחן המראה והצליל הוא המבחן המרכזי מבין מבחני המשנה, בו יש לבחון את הסימנים כמכלול תוך התחשבות בזיכרונו הבלתי מושלם של הצרכן ועל פי הרושם הכללי שיוצר הסימן אצל הצרכן. בהשוואת מראה הסימנים יושם דגש מיוחד על הרכיבים הדומיננטיים בהם.
24. מן הכלל אל הפרט, המתנגדת טוענת לדמיון מטעה בין הסימן המבוקש לסימן המתנגדת שהוא כהגדרתה סימן הכנפיים (ראו למשל סעיף 4 לסיכומיה), אולם ההשוואה שעושה המתנגדת לצורך המבחן המשולש היא לסימן הבית. לפיכך אבחן תחילה את קיומו של הדמיון המטעה בין הסימן המבוקש לסימן הבית ולאחר מכן ככל שיהיה בכך צורך, את הדמיון לסימן הכנפיים. טבלה מספר 2 להלן מרכזת את הסימנים העומדים להשוואה לצורך מבחן המראה:
טבלה 2
הסימן המבוקש סימני המתנגדת הרשומים

סימן הכנפיים

סימן הבית

25. בעת הפעלת מבחן המראה והצליל יש ליתן כאמור את הדעת לרכיב הדומיננטי בסימנים ולרעיון המרכזי בסימן כפי שהוגדר בבע"א 8441/04 Unilever Plc נ' אלי שגב, נבו (2006). זאת, לאור קיומם של מקרים בהם יכולים להיות בנמצא סימנים בעלי מראה שונה לכאורה, אשר המוטיב המרכזי בהם יכול ויהא זהה. כמו כן, חשיבותו של הרכיב הדומיננטי ניכרת מפאת זיכרונו הבלתי מושלם של הצרכן.
26. כפי שניתן לראות בטבלה 2 לעיל, הרכיב הדומיננטי בסימן הבית הוא הכיתוב "LONGINES" שהוא סימן מוכר וידוע והוא גם שמו של מותג שעוני המתנגדת. רכיב זה בולט באופן משמעותי בסימן ותופס את מירב תשומת הלב.
27. מקובלת עלי טענת המבקשת המסתמכת על פסיקה אירופית (ראו סעיף 20 לסיכומי המבקשת כי ככלל הרכיב המילולי בסימן יותיר רושם רב יותר על הצרכן מאשר הרכיב הפיגורטיבי (האיור). יחד עם זאת לא בכל מצב הרכיב המילולי יהיה דומיננטי מהפיגורטיבי במקרים מסוימים כתוצאה למשל מגודל, צבע או מיקום הסימן לרכיב הפיגורטיבי עשוי להיות משקל דומה לזה המילולי. ראו בהקשר זה סעיף 3.4.6.1 בהוראות העבודה לבוחנים של האיחוד האירופי (GUIDELINES FOR EXAMINATION OF EUROPEAN UNION TRAD MARKS EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO) PART C) והדוגמאות שם:
"When signs consist of both verbal and figurative components, in principle, the verbal component of the sign usually has a stronger impact on the consumer than the figurative component. This is because the public does not tend to analyse signs and will more easily refer to the signs in question by their verbal element than by describing their figurative elements (judgment of 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisions of 19/12/2011, R 233/2011-4, Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24; and 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / Device of an elephant (fig.), § 59).
However, the verbal element of a sign does not automatically have a stronger impact (judgment of 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) and in certain cases, the figurative element of a composite mark may, owing to, inter alia, its shape, size, colour or position within the sign, rank equally with the word element (judgment of 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37)."
28. אין האיור בעניינו נופל בגדר החריגים שבהם ישווה משקלו של הרכיב המילולי לרכיב הפיגורטיבי או יגבר עליו.
29. המתנגדת סבורה כי הרכיב הדומיננטי בסימן הבית הוא האלמנט הגרפי כלומר איור הכנפיים. לטענתה בשימוש בפועל היחס בין המילה "LONGINES" לאיור הכנפיים בסמני הבית אינו קבוע (פסקה 27 ה"ש 31 לסיכומי המתנגדת) ומציגה את הסימן שלהלן:

30. הסימן כפי שהוצג בסעיף 27 לסיכומי המתנגדת אינו סימן רשום ואינו משמש את המתנגדת באופן תדיר. בחינת כלל הראיות מעלה שהמתנגדת עושה שימוש בסימן הבית (ובעיקר בסימן 293861) בפרסומיה ועל שעוניה ביחסי "כיתוב-לוגו" זהים לרישום בפנקס, כלומר כאשר הרכיב הבולט לעין הוא הכיתוב.
31. גם ברמה המהותית כיתוב "LONGINES" הינו הרכיב הדומיננטי בסימן שיזכה למירב תשומת הלב. מעיון בראיותיה של המתנגדת נראה כי לאורך כל שנות פעילותה בחרה המתנגדת למתג את שעוניה בסימן המסחר הכולל את הכיתוב "LONGINES". השימוש הנרחב במילה LONGINES"" (שהינה גם סימן מסחר רשום של המתנגדת) עם וללא סימן הכנפיים עולה מראיותיה של המתנגדת: בקטלוג הסוקר את 120 שנות פעילותה של המתנגדת (נספחים ב' וד'1 לתצהיר פולטורק), במאמרים, בתדפיסים ופרסומים שונים המייצגים את שיתופי הפעולה של המתנגדת עם בעיתונות ובאירועי ספורט (נספח ה', ו' ו- ח' לתצהיר פולטורק), בחשבוניות הסוקרות את מכירת שעוני המתנגדת (נספח ז' לתצהיר פולטורק), בקטלוגים ובמבחר דוגמאות של שעונים הנושאים עליהם את סימן המתנגדת (נספח י"א לתצהיר פלוטורק). מבחינת כלל הראיות שהציגה המתנגדת לתמיכה בטענותיה אין עדות לשימוש בסימן הכנפיים ללא הכיתוב "LONGINES" לצורך פרסום ומיתוג שעוניה.
32. רכיב הכנפיים לעומת זאת יזכה לתשומת לב פחותה גם משום שמידת הייחודיות של רכיב זה הטבועה או הנרכשת אינה גבוהה. בהקשר של "שעוני טייסים" (pilot watch) המוצגים לא פעם בראיות הצדדים איור הכנפיים אינו שרירותי. המתנגדת אינה החברה הראשונה שעושה שימוש בצורת כנפיים כחלק מסימן מסחר לשעונים. פנקס סימני המסחר מכיל סימנים רבים שרשומים לגבי סוג 14 וצורתם כנפיים בנוסף לאלמנט גרפי נוסף במרכזם (ראו סעיף 25 לתצהיר בירק ונספח (L. אמנם קיימים הבדלים בין הכנפיים אשר הובאו בראיות המבקשת לבין הכנפיים בענייננו (כפי שטוענת המתנגדת בסעיף 37 לסיכומיה) אולם אין בכך כדי לשלול את העובדה שעצם שימוש בכנפיים בשעונים אינו ייחודי למתנגדת בלבד.
33. על המתנגדת היה לנמק, לבסס ולהסביר מדוע יש להפוך את היוצרות ולתת יותר משקל לרכיב הקטן יותר והפחות דומיננטי מבחינה גראפית ומבחינה מהותית. המתנגדת לא עמדה בנטל הבאת ראשית הראיה אשר היה בה כדי להביא להעברת הנטל אל כתפיה של המבקשת לעניין תפיסת הציבור את סימניה של המתנגדת (למשל, סקר צרכנים). מכאן שאיני מקבלת כי הרכיב הדומיננטי בסימניה של המתנגדת הוא בהכרח רכיב הכנפיים. זאת בייחוד לאור הכלל הידוע כי יש להתייחס לסימן מסחר בכללותו (ראו התנגדות לרישום סימן מסחר מס' 146483 "Lenoplast", Farmaban SA נ' BSN medical Gmbh & Co. KG [פורסם בנבו] (4.12.2005)).
34. בסימן המבוקש קשה להצביע על רכיב אחד שהוא דומיננטי יותר מהאחרים. לאור הדומיננטיות של הכיתוב "LONGINES" וחוסר הייחודיות של איור כנפיים, אני סבורה כי הצרכן ייטה לייחס משקל דווקא לכיתוב בסימן המבוקש- IRON ANNIE"".
35. אין חולק כי ישנו הבדל מהותי במראהו ולא כל שכן בצלילו של החלק המילולי הדומיננטי בסימנים. הכיתוב IRON ANNIE"" בסימן המבוקש מופיע כשתי מילים נפרדות, באותיות רישיות (Capital letters) בפונט מרובע ושאינו מודגש בעוד שלסימן הבית של המתנגדת מכילה מילה אחת בפונט שונה ומודגש. אין בתוספת הכנפיים לרכיב הדומיננטי בסימן כדי לאיין את ההבדלים הבולטים בין הסימנים.
36. יתרה מכך, גם בהשוואה של רכיב הכנפיים בין הסימן המבוקש לכלל סימני המתנגדת ניתן למצוא מספר הבדלים.
37. בסימן המבוקש תחת הכיתוב IRON ANNIE"" שתי צורות נפרדות שמדמות כנפיים, כל צד שמדמה כנף בנוי בצורה מדורגת ומחולק לשלושה פסים לבנים התחומים כל אחד במסגרת שחורה ומרווחים אחד מן השני. בין שתי "הכנפיים" ניצב משולש שווה צלעות שחור הבנוי משלושה משולשים שווי שוקיים וקהי זווית המחוברים זה לזה בקדקודם. בין שלושת המשולשים ישנו רווח לבן דק. משולשים אלו הם לטעמי רכיב בולט באיור הכנפיים.
38. לעומת זאת, איור הכנפיים בסימני המתנגדת בנוי מסדרה של ארבעה קוים אופקיים מדורגים הצמודים זה לזה ותחומים במסגרת שחורה עבה. הסימן כולו מורכב כמקשה אחת ובמרכזו מונח מלבן שאלכסוניו יוצרים צורה המדמה שעון חול.
39. משקבעתי כי הרכיב הדומיננטי בסימנים הוא הרכיב המילולי וכי משקלו של רכיב הכנפיים אינו גדול הרי אין במצג של סימן המתנגדת הכולל אף הוא כיתוב עם סימן כנפיים כדי להצביע על דמיון עד כדי הטעיה במבחן המראה. וכפי שצוין ברע"א 6658/09 מולטילוק בע"מ ואח' נ' רב בריח (08) תעשיות בע"מ, (2010) [פורסם בנבו], פסקה 9 לפסק הדין:
"השאלה מתי קיים דמיון מטעה בשל זהות רעיונית אינה תמיד פשוטה. יש להיזהר שלא להרחיב יתר על המידה את ההגנה הניתנת לסימני מסחר, כך שהיא תתפשט על כל מוטיב או מצג רעיוני בהם נעשה שימוש בגדר סימן המסחר."
40. מן האמור במפורט לעיל עולה כי במבחני המראה והצליל גובר השוני בין הסימנים על הדמיון.

1
23עמוד הבא