פסקי דין

סעש (ת"א) 13608-09-18 חיים דואניס – סי. אי. פי. מבוא חורון בע"מ

31 אוקטובר 2021
הדפסה

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב
סע"ש 13608-09-18

31 אוקטובר 2021

לפני:
כב' השופטת שרון שביט כפתורי
נציגת ציבור (עובדים) גב' שוש ברוך.
נציגת ציבור (מעסיקים) גב' גילי לזרי.

התובעים 1. חיים דואניס
ע"י ב"כ: עו"ד ברק הלוי

הנתבעים 1. סי. אי. פי. מבוא חורון בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד ציונה גולדמן

פסק דין

1. לפנינו תביעת התובע, מר חיים דואניס (להלן: "התובע"), לתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין; פיצוי מכוח חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997 (להלן: "חוק הגנה על עובדים" או "החוק"); ופיצוי לדוגמא בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, תשי"ח 1958 (להלן: "חוק הגנת השכר"). נציין כי במסגרת תביעתו התובע תבע גם פיצויי הלנת פיצויי פיטורים, אך התובע זנח טענה זו במסגרת סיכומיו ולפיכך איננו נדרשים לה.

רקע עובדתי

2. הנתבעת, חברת סי.אי.פי. מבוא חורון בע"מ (להלן: "הנתבעת"), עוסקת בענף ההסעדה, ומספקת שירותי מיקור חוץ ואספקת מזון במטבחים וחדרי אוכל של ארגונים וגופים עסקיים וציבוריים. בתקופה הרלוונטית לתביעה הפעילה הנתבעת את המטבח וחדר האוכל של מפעל הייצור של חברת האוטובוסים "אגד" בחולון (להלן: "אגד").

3. התובע, טבח ויועץ קולינרי, בוגר השתלמויות ותוכניות הכשרה בתחום תברואת מזון וניהול מטבחים ארגוניים, הועסק על ידי הנתבעת כ"מנהל תחנה" במטבח של מפעל הייצור של אגד בחולון (להלן: "המטבח"), החל מיום 31.12.2017 ועד לפיטוריו ביום 6.8.2018. בנוסף, תיפקד התובע, מפעם לפעם, כ"שף מסתובב" על פי צרכי הנתבעת, באתרים נוספים בהם הנתבעת מספקת שירותי הסעדה.
4. הצדדים אינם חלוקים באשר לעובדות הבאות:

א. התובע התלונן מספר רב של פעמים באשר לתנאי החום השוררים במטבח ובחדר ההדחה. התלונה הראשונה היתה בסמוך לאחר תחילת עבודתו של התובע, תחילה בעניין המזגן במשרדו ומחודש 4/2018 לערך בנושא החום במטבח וחדר ההדחה. התובע התלונן הן בפני נציגי הנתבעת, בהם גב' כנרת קדוש, הממונה עליו והן בפני נציגי אגד. התובע התלונן בעניין החום המטבח, בשיחות פנים אל פנים, בשיחות טלפוניות ובהודעות וואס-אפ.

ב. הנתבעת מימנה התקנת שני מאווררים נוספים במטבח ופנתה לאגד בעניין התקנת מזגן. בשנת 2019, לאחר פיטוריו של התובע, הותקן מזגן במטבח התחנה.

ג. בעקבות תלונות התובע הגיע לתחנה טכנולוג מזון מטעם הנתבעת, מר אשכול ערוסי, המשמש כמנהל איכות ותברואת מזון בנתבעת. מר ערוסי הגיש דו"ח לנתבעת (להלן: "הדו"ח"). העתק מן הדו"ח לא הועבר לתובע.

ד. ביום 30.7.21 התובע הוסר ונחסם על ידי הממונה עליו, גב' כנרת קדוש, מקבוצת הוואטס-אפ הארגונית, בעקבות ויכוח שהתפתח בינו לבין מר אסף קדוש, לאחר שכתב את הדברים הבאים: "לפחות בשאר התחנות יש מיזוג ואצלנו מתעלפים למישהו איכפת????... איפה מה שלמדנו בקורס תברואת מזון לא קיים !!!! בשביל מה למדנו???". ראו: נספח 5 לכתב התביעה המתוקן.

ה. בסמוך לאחר מכן התקיימה שיחת טלפון בין התובע לבין גב' קדוש. הצדדים חלוקים באשר לנוסחם המדוייק של הדברים שנאמרו באותה שיחה.

ו. לאחר שיחת הטלפון, התובע עזב את המטבח בסמוך לפני הכנת ארוחת הבוקר. עובדת נוספת, גב' יפה מאור עזבה אף היא את המטבח. גב' קדוש נדרשה להגיע לתחנה ולסייע בהגשת ארוחת הבוקר.

ז. בעקבות אירועים אלו נשלח לתובע, עוד באותו היום, מכתב מאת מנהלת משאבי אנוש בנתבעת, גב' רותי מרדכי, במסגרתו הבהירה הנתבעת, בין היתר, כי היא רואה באירועים אלו "... התנהלות חמורה שיש בה משום ניסיון לפגיעה מהותית בתפקוד המקום" (להלן: "מכתב הנזיפה"). ראו: נספח 6 לכתב התביעה המתוקן.

ח. למחרת היום קיבל התובע מכתב זימון לשימוע שנקבע ליום 2.8.18. השימוע נדחה ליום 5.8.18, לאור כך שהתובע שהה ביום 2.8.18, ביום חופש שאושר לו מבעוד מועד. ראו: נספחים 7 ו- 8 לכתב התביעה המתוקן.

ט. ביום 5.8.2018 התקיימה ישיבת השימוע בה נכחה מטעם הנתבעת גב' מרדכי. התובע התייצב בשיחת השימוע עם בא-כוחו.

י. ביום 6.8.2018 נמסרה לתובע הודעת הפיטורים. ראו: נספח 10 לכתב התביעה המתוקן

5. הצדדים חלוקים באשר למשמעויות המשפטיות הנובעות מן העובדות כמתואר לעיל והסעדים להם זכאי התובע, אם בכלל, עקב פיטוריו. בנסיבות אלו ולאחר שהצדדים ניהלו שיח באמצעות תכתובות בין באי כוחם, הוגשה התביעה דנן.

6. בישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 1.6.2021, העידו מטעם התובע, מר קרול דרור, מנהל הייצור של אגד בתחנה, גב' יפה מאור והתובע בעצמו. מטעם הנתבעת העידו מר אשכול ערוסי, גב' כנרת קדוש וגב' רותי מרדכי.

דיון והכרעה

7. דרך הילוכו של פסק הדין יהיה כדלהלן: בשים לב לכך כי אחת השאלות העיקריות בתיק היא האם התובע פוטר בעקבות התלונות שהגיש, נדון תחילה בשאלת עילת הפיטורים, ובמסגרת זו, האם פיטורי התובע נבעו עקב נטישתו את מקום עבודה בבוקר יום 30.7.2018 בזמן הכנת ארוחת הבוקר, כנטען על ידי הנתבעת או שעילת הפיטורים האמיתית היתה תלונותיו החוזרות של התובע, כפי טענתו. לאחר מכן נדון בתביעת התובע לתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, הן בהתחשב במסקנתנו לעניין עילת הפיטורים והן בשים לב לאופן הפיטורים. בהמשך ישיר לכך נבחן האם יש מקום לפסוק לתובע פיצוי בגין הפרת חוק ההגנה על עובדים. לבסוף, נבחן האם יש מקום לפסוק לתובע פיצוי בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, עקב אי מסירת תלושי שכר במועד.

א. עילת הפיטורים

א.1. עיקר טענות התובע

8. התובע טוען כי הוכח קשר ישיר ובלתי מנותק בין תלונותיו של התובע על תנאי החום, שלטענתו היו בלתי נסבלים ומסוכנים, לבין פיטוריו.

9. התובע הצביע בעניין זה על דבריה של גב' קדוש בחקירתה לפיהם היחסים בינה לבין התובע, היו טובים לאורך ציר הזמן אך הלכו והתדרדרו, ככל שהתרבו תלונות התובע באשר לתנאי החום במטבח.

10. עוד וטען התובע כי הנתבעת נמנעה מלהגיש את הדו"ח של מר ערוסי, אשר כלל לטענת הנתבעת ליקויים וכשלים באשר לעבודתו של התובע. התנהלות זו, לדידו, מעלה תמיהה באשר לעילת הפיטורים, שכן הכשלים הנטענים לא עלו ו/או הוזכרו במכתב הזימון לשימוע ו/או במהלך השימוע עצמו, כעילה לפיטוריו.

11. הנתבעת לא נתנה מענה הולם לתלונותיו של התובע אודות תנאי החום שהלכו והחריפו בחודשים יוני – יולי 2018, ואף לא סיפקה הסברים לכך שבעיית החום טרם נפתרה. במקום לטפל באופן ענייני בתלונות התובע, גב' קדוש פירשה את דבריו בהודעת הוואטס-אפ מיום 30.7.2021 כהתלהמות, אשר מתחה ביקורת על דרך הניהול שלה. בעניין זה מפנה התובע לדבריה של גב' קדוש בחקירתה.

12. בשיחת הטלפון שהתקיימה בסמוך לאחר שנחתם התובע על ידי גב' קדוש מקבוצת הוואטס-אפ, ואמרה לו, לטענתו: "תגיד לי, מה נסגר איתך? אם לא מוצא חן בעיניך, לך הביתה". לדברי התובע, הוא ציית להוראותיה של גב' קדוש ויצא מהתחנה.

13. התובע עזב את מקום העבודה בסערת רגשות בעקבות שיחת הטלפון, אך שב למקום במהרה, כאשר גב' קדוש כבר נכחה במקום לצורך הכנת ארוחת הבוקר שהתעכבה. גב' קדוש הופתעה מכך שהוא שב למטבח ולא מצאה לנכון לומר לתובע דבר מלבד "... מה הוא עושה שם...". מדברים אלו עולה, לטענת התובע, כי היא גב' קדוש יזמה מהלך של אסקלציה, כאשר חסמה אותו מקבוצת הוואטס-אפ, אמרה לו בשיחת הטלפון שהוא יכול לכת וגם כאשר שב למקום העבודה, עוד במהלך ארוחת הבוקר, הופתעה לראותו.

14. לטעמו של התובע, השתשלות האירועים, כמו גם הזימון לשימוע ואופן עריכתו, מצביעים על כך שפיטוריו נעשו בזיקה ממשית לתלונותיו באשר לתנאי החום הקיצוניים, הבלתי הולמים והבלתי חוקיים ולא על פיטורים שהוחלט עליהם בדיעבר לאחר שיקול ובחינה בשל נטישת התובע את מקום העבודה.

א.2. עיקר טענות הנתבעת

15. אין זיקה בין פיטורי התובע לבין אותן "תלונות" נטענות מצד התובע, כפי שהתובע מנסה לצור.

16. התובע פוטר לאחר קיום הליך שימוע כדין, בעקבות נטישתו את התחנה בה הועסק, בשעה קריטית, לפי ארוחת הבוקר, בחוסר תום לב קיצוני, נטישה המהווה הפרת משמעת חמורה.

17. תקופת עבודתו של התובע היתה תקופה קצרה, בת 8 חודשים, במהלכה נעשה ניסיון להקל על התובע ולשלב אותו בנתבעת. המטבח בו הועסק התובע הינו בבעלות חברת אגד, והנתבעת היא המפעילה בלבד. בסמוך לאחר פנייתו הראשונה של התובע לנתבעת בעניין היעדר מזגן במטבח, פעלה הנתבעת במספר מישורים במטרה לוודא שעובדיה, בהם התובע, מקבלים את התנאים המיטביים, וזאת בשים לב לכך שהמטבח אינו בבעלות הנתבעת ופעל, במשך שנים רבות, באותם תנאים.

18. הנתבעת עשתה ניסיונות נוספים להקל על התובע, באמצעות הצבתו בתחנות עבודה אחרות, אך התובע ביקש להמשיך ולעבוד דווקא בתחנת אגד בחולון, למרות תלונותיו כי בלתי אפשרי לעבוד בה.

19. באשר לאירועים מיום 30.7.2018, טוענת הנתבעת כי חסימת התובע מקבוצת הוואטסאפ, היתה בעקבות הודעות התובע שהיו שערורתיות ומתלהמות, והופנו לכלל חברי הקבוצה שאינם רלוונטיים לעניין, במקום לפנות ישירות למנהליו ומתוך רצון להפסיק התנהלות זו. כך גם בשיחת הטלפון שקדמה לעזיבתו של התובע את המטבח באותו בוקר, הועלו בפני התובע טענות נוספות ביחד לעבודתו ועל רקע דברים אלו אמרה גב' קדוש "...לא מתאים לך אתה יכול ללכת ". אמירה זו אינה מצדיקה נטישת המטבח ובוודאי אין בה, כפי טענת התובע, בבחינת הנחייה לעזיבת התחנה לפני ארוחת הבוקר.

20. התובע נטש את התחנה ובעידודו עזבה יחד עמו עובדת נוספת, וזאת מבלי ידיעת הממונה. התובע בחר ביודעין, ותוך כדי ניצול מעמדו, לנטוש את המטבח כאשר הוא ידע היטב כי פעולתו מסכלת את האפשרות להגיש את ארוחת הבוקר במועד, תוך גרימת נזק לנתבעת. לאחר הודעה מטעם מנהל אגד, כי חדר האוכל סגור התברר לגב' קדוש כי התובע נטש את המטבח ולאחר שהתעלם מכל פניותיה, היא הגיעה למקום על מנת לוודא כי ארוחת הבוקר תוגש כמתחייב. רק לנוכח פעולות אלו נמנע נזק כבד לנתבעת.

21. בעקבות התנהלות זו, נשלח לתובע בו ביום, מכתב מגב' רות מרדכי, מנהלת משאבי אנוש, המבהיר את חומרת מעשיו ובעקבותיו נשלח לתובע ביום 31.7.2018 מכתב הזימון לשימוע. בנסיבות אלו עולה כי עילת הפיטורים של התובע היתה נטישתו של התובע את המטבח בבוקר יום 30.7.2018, בהתאם למפורט במכתב הזימון לשימוע.

22. התובע לא סיפק מענה מספק לטענות הנתבעת במהלך שיחת השימוע, בה היה מיוצג, לא העלה טעמים המצדיקים את התנהלותו החמורה ובנסיבות אלו אין לתובע אלא "להלין על עצמו" כאשר לאור התנהלותו החמורה בחרה הנתבעת, לאחר ששקלה את טענותיו, לסיים את העסקתו.

א.3. הכרעה

23. לאחר שעיינו בטענות הצדדים ובכלל החומר המצוי בתיק בית הדין, באנו לכלל מסקנה כי עילת הפיטורים של התובע לא הייתה "נטישתו" את המטבח בבוקר יום 30.7.2018. מחומר הראיות שהובא לפנינו, כמו גם מחקירות העדים, התרשמנו כי הסיבה העיקרית האמיתית לפיטורי התובע הייתה תלונותיו החוזרות באשר לטמפרטורה במטבח. להלן נפרט את הנימוקים למסקנה זו.

24. נתייחס תחילה לעדות המצהירים מטעם הנתבעת, אשר לטעמנו מובילה למסקנה כי פיטורי התובע היו בזיקה ישירה לתלונותיו הרבות בעניין החום הכבד ששרר במטבח, וכי נטישתו של התובע את המטבח בבוקר יום 30.7.2018, היוותה איצטלה בלבד לזימונו לשימוע לפני פיטורים.

עדותה של גב' כנרת קדוש

25. עדותה של גב' קדוש, היתה מתפתלת ונדמה היה שגב' קדוש מתקשה ליתן תשובות ברורות באשר לאירועי בוקר יום 30.7.2018, כמו גם לסיבה בשלה נעדרה מן השימוע שנערך לתובע, הגם שלטענתה היא יזמה אותו והיתה חלק עיקרי באירועי אותו היום, אשר הוביל לפיטורי התובע. כך גם במהלך חקירתה, הסכימה גב' קדוש, כי בשונה מן הנטען במכתב הנזיפה, התובע שב למטבח כבר במהלך ארוחת הבוקר.

26. כאשר גב' קדוש נשאלה באשר לנסיבות בהן חסמה את התובע מקבוצת הוואטס-אפ וסדר האירועים של בוקר יום 30.7.18, עדותה של גב' קדוש, הותירה רושם לא מהימן, ולא הוצגה מטעמה גרסה סדורה בשאלה מתי נטש התובע את המטבח, ביחס לשיחת הטלפון שקיימה עם התובע, בסמוך לאחר חסימתו מקבוצת הוואטס-אפ. רק לשאלת בית הדין השיבה גב' קדוש כי "... אחרי שראיתי את כל ההודעות המתלהמות הרשמתי טלפון לחיים, הטלפון מקרול הגיע אחרי השיחה עם חיים...". גב' קדוש, אישרה בהמשך הדברים כי אמרה לתובע "... לא מתאים לך אתה יכול ללכת...".

27. כך גם, גב' קדוש, אישרה כי היא זו שביקשה לערוך לתובע שימוע, לטענתה בעקבות עזיבתו את המטבח באותו הבוקר. יחד עם זאת, גב' קדוש לא סיפקה הסבר מספק לשאלה מדוע לא נכחה במועד השימוע וכך גם לא נכח מר מרטין, למרות היותם מנהליו של התובע וכמי שהכירו את האירועים שהובילו את ההחלטה לזמן את התובע לשימוע לפני פיטורים. יצוין כי הנתבעת שלחה לתובע מכתב הנוגע לחומרת האירועים – הוא מכתב הנזיפה - עוד ביום 30.7.2018, כאשר מכתב הזימון לשימוע נשלח יום לאחר מכן ונקבע תחילה ליום 2.5.2018. מועד השימוע נדחה ליום 5.8.2018, לבקשת התובע. לא היתה מניעה, אם כן, לקבוע את מועד השימוע בשעה בה יכולה היתה גב' קדוש להגיע, בוודאי לנוכח העובדה שגם על-פי עדותה, היא הגיעה למשרדים בסמוך לאחר השימוע.

28. דברים אלו מתווספים לעובדה שגב' קדוש, העידה כי גם לשיטתה, התובע שב למטבח זמן קצר לאחר שעזב אותו, עוד בעת הכנת ארוחת הבוקר. מדבריה עולה כי שובו הפתיע אותה וכי שאלתה היחידה אליו היתה מה הוא עושה שם:

"ש. ואז הוא חזר?
ת. הוא חזר שאלתי אותו מה הוא עושה שם....
ש. אז בעצם כן דיברת איתו?
ת. לא דיברנו על שום דבר, לא היה שיח מעבר לשאלה שלי מה הוא עושה שם.
ש. למה הפתיע אותך שהוא היה שם הוא הרי עובד בחברה?
ת. אני הופתעתי שבתור מנהל של תחנה לגרום למבושלת לנו כחברה פגיעה מול הלקוח ולנטוש את העבודה, זה הפתיע אותי , כי הוא נטש ועכשיו שהוא חזר.
ש. כלומר ציפית שהוא לא יחזור יותר?
ת. לא ציפיתי לכלום. הייתה סיטואציה שבאותם רגעים התעסקתי בלפתוח ארוחת בוקר.
ש. הוא לא חזר אחרי 3 שעות אלא חזר לארוחת בוקר?
ת. הוא חזר לא אחרי 3 שעות אלא במהלך ארוחת בוקר".

29. עדותה זו של גב' קדוש, עומדת בסתירה לאמור במכתב הנזיפה, שיצא מייד לאחר האירוע, במסגרתו נרשם בסעיף 9, כי התובע שב למטבח לאחר מספר שעות. סתירה זו מעלה את התהייה באשר לעדכון של גב' מרדכי, מנהלת משאבי אנוש, על ידי גב' קדוש, באשר לאירועי אותו בוקר, אשר הובילו לפיטוריו של התובע. תהייה זו מתחזקת לאור כך שאירועי הבוקר אשר קדמו לשיחה שהתקיימה בין התובע לבין גב' קדוש באותה הבוקר, כלל אינם מפורטים במכתב הנזיפה.

1
2...7עמוד הבא