אפיק משפטי 225 01.03.2017

אפיק משפטי 225 01.03.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

07 פברואר 2017

אובדן אמון בין המחזיקים במניות חברת מעטים מספק כדי לבסס קיפוח גם אם לא התקיים קיפוח בפועל

בעל מניות בחברה, המחזיק 45% ממנה (כשהיתרה מוחזקת על ידי אב ובן) טען לקיפוחו בשל שורה של פעולות.  בין היתר נטען כי בעלי מניות הרוב עוסקים בעיסוקים נוספים למרות שאחד מהם משמש מנכ"ל...

29 ינואר 2017

כדי להפעיל זכות סירוב ראשונה אין צורך בחוזה סופי ומחייב מול צד שלישי ודי בהצעת רכישה

בעל מניות ביקש למכור מניותיו ומסר הודעה לבעל המניות השני כדי שיוכל להפעיל את מנגנון זכות הסירוב הראשונה שנקבע בין הצדדים. בעל המניות האחר טען שאין תוקף לעסקה שבוצעה לאחר שלא הפעיל את זכות הסירוב הראשונה כי לא קיבל לידו הסכם חתום כחלק מהפעלת המנגנון...

15 ינואר 2017

מעסיק אינו זכאי לפיצויים בגין תחרות של עובד לשעבר ללא אינטרס לגיטימי בר הגנה

חברה הגישה תביעה כנגד שני עובדים לשעבר בטענה כי הפרו התחייבות בכתב לאי תחרות ‏וכן גזלו סודות מסחריים...

13 פברואר 2017

פסק דין של פשיטת רגל מחוץ לישראל ניתן להכרה במדינת ישראל

חברה איטלקית נכנסה להליכי חדלות פירעון בעת שהיא מנהלת הליכים בישראל ובית המשפט האיטלקי קבע כי לא ניתן יהיה לפתוח בהליכים כנגד החברה.  החברה האיטלקית ביקשה לבטל בשל כך צווי עיקול שהוטלו במסגרת ההליך בישראל על נכסיה...

15 פברואר 2017

תקנת השוק אינה מתקיימת אם במועד בו ניתן לרשום את הזכות מתעורר ספק באשר לזהות הבעלים

אדם רכש מקרקעין ורשם על כך הערת אזהרה. ‏‎ ‎אדם אחר טען שהוא בעל ‏הזכויות במקרקעין ולא המוכר והזכויות בנסח רישום המקרקעין נרשמו במרמה ולפיכך יש להורות על מחיקת הערת ‏האזהרה...

שיתוף