אפיק משפטי 228 12.04.2017

אפיק משפטי 228 12.04.2017

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

22 מרץ 2017

הפרת הוראות הסכם השותפות לגבי אופן פירוק השותפות עשויה לבטל כל מגבלה עתידית

יבואן נכנס לשותפות עם אחר כשבהסכם השותפות נרשם שבמקרה של רצון לפירוק יפעלו הצדדים במשך שלושה חודשים לפירוק השותפות ולאחריהם יוכל היבואן לייבא בלעדית את מוצרי היצרנים ששם הופיע בהסכם. ‏ כשהחלו הליכים לפירוק השותפות היבואן ביצע פעולות חד צדדיות לנטילת המלאי של השותפות והכספים והשותף שלח מכתב המתריע כי יראה עצמו משוחרר מההסכם אם לא יתוקנו ההפרות באופן מלא.  לאחר פירוק השותפות הקים השותף חברה שקיבלה ...

14 מרץ 2017

בית המשפט רשאי לפסול הצבעת נושה אם אינה רציונאלית ומונעת משיקולים זרים

חייב בפשיטת רגל הגיש בקשה לאישור הצעה להסדר נושים, לפיה יקבלו הנושים את מלוא סכום תביעות החוב שהגישו כנגדו. אחת מהנושים,גרושתו של החייב, התנגדה להסדר...

24 מרץ 2017

שינוי תקנון שנועד לסכל עסקת מכר מניות בחברה מהווה קיפוח המיעוט

בעלת מניות מיעוט בחברה ביקשה למכור את מניותיה לצד שלישי והקנתה לבעלי המניות האחרים, בהתאם להוראות תקנון החברה, זכות סירוב ראשון וכן זכות הצטרפות. בעקבות כך כונסה אסיפה כללית בחברה והוחלט על תיקונים לתקנון, לרבות בנושא מינוי דירקטורים, שבפועל מסכלים את ביצוע העסקה...

19 מרץ 2017

ידע של סוד מסחרי הוא אינטרס לגיטימי העשוי להצדיק אכיפת סעיף הגבלת עיסוק

חברה לפיתוח משחקים מקוונים ביקשה לקבל צו אשר מטרתו למנוע מעובד שלה לשעבר לעבוד אצל מתחרה הואיל וחתם על התחייבות שלא להתחרות בחברה במשך 6 חודשים לאחר סיום עבודתו בה...

30 מרץ 2017

יבואן שמסכים ששמו יודפס על אריזת היצרן מסכים לשימוש בו על ידי יבואנים מקבילים

יבואן מקביל של מוצרים הפיץ בישראל מוצרים הנושאים את שם היבואן הרשמי ופרטיו, אשר הודפסו על האריזות על ידי היצרן (יחד עם שמות מספר יבואנים רשמיים אחרים בעולם ולצד מדבקה עם שם היבואן המקביל).  היבואן הרשמי טען שמדובר בגניבת עין והטעיית צרכנים לחשוב שהמוצרים יובאו על ידו...

05 מרץ 2017

דיני העבודה חלים באופן מלא גם בחברות סטרטאפ וגם כשמחלקות אופציות לעובדים

עובד בכיר בחברת סטרטאפ פוטר ביחד עם כל שאר עובדי החברה, עקב קשיים כלכליים אליהם היא נקלעה ו‎הגיש תביעה כנגד החברה וכנגד אחד ממייסדיה ובעלי מניותיה, אשר גם שימש כמנהל הכללי שלה למן היווסדה.  בין יתר טענות ההגנה נטען כי דיני העבודה גמישים יותר בחברות סטרטאפ והחברה הגיעה עם העובד להסכמות לפיהן תמורת עבודתו יקבל אופציות לרכישת מניות החברה...

26 מרץ 2017

סירוב מתן מעמד משיקולים ביטחוניים מחייב קבלת עמדת גורמי הביטחון והמשטרה טרם הסירוב

בן זוג של ישראלית הגיש בקשה לקבלת מעמד בישראל מכוח נישואין אך משרד הפנים דחה את הבקשה משיקולים של ביטחון הציבור...

04 מרץ 2017

אין להרחיב את חובת הגילוי של המוכר בעת מכירת דירה גם לגורם והסיבה של הליקוי בדירה

רוכשת של דירה טענה כי המוכר הסתיר ממנה את מצב הצנרת בחדר הרחצה שהתגלתה כחלודה והצריכה החלפה מלאה כולל החלפת ‏ריצוף ואמבטיה בחדר הרחצה...

שיתוף