אפיק משפטי 255 24.04.2018

אפיק משפטי 255 24.04.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

25 פברואר 2018

הקפאת הליכים אישית לבעל מניות תינתן במקרים חריגים בלבד וכשתצמח מכך תועלת לחברה

חברת אופנה שנקלעה לחדלות פירעון הגישה בקשה להקפאת הליכים הן ביחס לעצמה והן ביחס לבעלי מניות השליטה בה, בטענה כי בתקופת מצוקה זו נדרשים בעלי המניות להקדיש את מלוא זמנם ומרצם להצלת החברה ולא להגנה על נכסיהם הפרטיים מפני נושים...

19 מרץ 2018

בעל מניות זכאי לקבל מידע על החברה הן מהחברה והן ישירות מבעל שליטה המנהל אותה

בעל מניות מיעוט בחברה הרשומה באיי הבתולה הבריטיים, אך נוהלה בפועל מישראל, לא התערב בניהול החברה אך קיבל באופן קבוע את חלקו ברווחים.  בשלב כלשהו דרש בעל השליטה, אשר גם ניהל את החברה, כי המיעוט יוותר על חלק מאחזקותיו מכיוון שאינו מסייע בניהול החברה וכשסירב, הפסיקה החברה לחלק רווחים.  בעל השליטה, החברה וחברת הבת שלה גם סירבו למסור מידע על פעילות החברה או על פעילות חברת הבת...

25 מרץ 2018

מעביד עשוי להיות אחראי למעשי גניבה של עובד אם התרשל בפיקוח עליו אך גם ללא התרשלות

חברה המפעילה נקודות מכירה של מוצרי מאפה ביטלה את ההסכם עם חברת ההובלות וקיזזה את מלוא החוב בגין שירותי הובלת סחורות לאחר שגילתה שעובד של חברת ההובלה ועובד שלה גנבו יחד סחורה בסכום הגבוה מסכום החוב בגין שירותי ההובלה...

08 אפריל 2018

סוחר רכב משומש מחויב לדווח על תאונה שעבר הרכב גם בפרסום וגם בטופס גילוי המכירה

חברה למכירת רכב משומש פרסמה מודעה בה נרשם שהרכב לא עבר תאונות.  נציג החברה נסע עם הרוכש למוסך שדיווח על תקינות הרכב והרוכש רכש את הרכב. עם זאת, זמן קצר לאחר הרכישה ולאחר תקלות חוזרות ונשנות מכר את הרכב ובבדיקה שנעשתה לדרישת קונה הרכב התגלה שהרכב עבר בעבר תאונה...

11 אפריל 2018

באחריות הקונה לשאת בתשלום היטל השבחה של מוכר אשר נכנס להליכי פשיטת רגל

מוכר של דירה נקלע להליכי פשיטת רגל ולא שילם היטל השבחה כפי שהתחייב בהסכם המכר. כתוצאה מכך סירבה הועדה המקומית להנפיק אישור, הדרוש לרישום העברתו של נכס מקרקעין, לפיו שולמו כל החובות של בעל הנכס...

29 מרץ 2018

קצין בטיחות אינו רשאי על דעת עצמו לחרוג ממגבלות הרישיון שלו והדבר יוביל להתליית הרישיון

נהג משאית נהרג לאחר שהמשאית נסעה מבלי שהנהג סגר את המנוף שמותקן עליה והמנוף נתקע בגשר אשר קרס ורק בנס לא נפגע אף אדם נוסף.  משרד התחבורה התלה את רישיונו של קצין הבטיחות לאחר שבשימוע שנערך בעקבות התאונה התברר שקצין הבטיחות הפר הוראות שונות הקבועות בתקנות התעבורה ובנוהלי משרד התחבורה וכי המשאית הייתה בנפח שחורג מרישיון קצין הבטיחות כך שלא רשאי היה לפקח עליה...

שיתוף