אפיק משפטי 270 21.11.2018

אפיק משפטי 270 21.11.2018

הדפסה
PDF

עדכוני חקיקה ופסיקה

25 אוקטובר 2018

בעל מניות בחברה שסיימה פעילותה לא יכול להתנגד לפירוקה

לאחר שפרץ סכסוך בין שני בעלי המניות של חברה ביקש בעל המניות המחזיק 49% מהחברה לפרקה.  החברה שימשה כזכיינית של רשת בתי קפה אך סיימה את פעילותה בשל אובדן זיכיון שהיה לה להפעלת בתי קפה במתחם נמל התעופה בן גוריון. בעל המניות טען שבעל מניות הרוב נישל אותו מכל זכויותיו ונטל את השליטה המלאה אליו...

23 אוקטובר 2018

סעיף אנטי-דילול לא מופעל באופן רגיל במקרה של הקצאת אופציות לעובדים או נושאי משרה

משקיעים השקיעו כ540,000 דולר בחברת טכנולוגיה העוסקת בפיתוח טכנולוגיות בתחום הניטור והאיכון הסלולרי. ההשקעה בוצעה על בסיס מצגים בדבר מצב החברה ותחזית רווח ובין היתר סוכם איתם מנגנון אנטי-דילול מלא למשך שנה בכל הקצאה מדללת של מניות או אופציות. זמן קצר לאחר ההשקעה הקצתה החברה אופציות לדירקטור במחיר נמוך משמעותית ומספר חודשים לאחר ההשקעה תחזית הרווח של החברה צנחה ב80...

07 אוקטובר 2018

מנגנון במבי הוא המנגנון האידאלי להיפרדות בחברה בה שניים מחזיקים אחזקות זהות

בין בני זוג המחזיקים, כל אחד, מחצית ממניות חברה בת 80 עובדים, פרץ סכסוך אשר הוביל להתנהלות קלוקלת בחברה, לרבות מניעת משכורות לתקופה, גרירת עובדים לקונפליקט נאמנויות בין בעלי מניות, פגיעה בתזרים המזומנים של החברה והבאתה עד כפסע ממצב גרעוני למרות מחזור כספי גבוה. ההתנהלות הובילה למינוי מנהל מיוחד חיצוני אשר הגיש בקשה להיפרדות בעלי המניות בחברה בהקדם האפשרי...

04 נובמבר 2018

חוזה למראית עין בטל ומקים זכות להשבה אך צד ג' תם לב שהוטעה לא יפגע מכך

בין עובד למעסיק נחתמה עסקה פיקטיבית, לפיה העובד כאילו מכר את הדירה למעסיק במחיר נמוך יחסית, המעסיק ייקח משכנתא על הדירה ובכסף יכסה חובות משכנתא של העובד וביתרת המשכנתא יוכל להשתמש למטרותיו הוא, ולאחר מספר שנים ולאחר שהחזיר את מלוא כספי המשכנתא, יעביר את הדירה לעובד ללא תמורה, כשעד אז יוכל העובד לגור בדירה ללא תשלום דמי שכירות. הדירה נרשמה על שם המעסיק שמאוחר יותר הסתבך בחובות, נתן זכויות לצד ג' על...

21 אוקטובר 2018

הסכם העסקה המיטיב עם עובד יפורש לפי כוונת הצדדים

חברה שרכשה חברה אחרת ערכה תיקון להסכמי ההעסקה, לפיו מנהל שיפוטר או יעזוב  בתוך שנתיים בשל הפחתה משמעותית בתחומי האחריות או בתפקיד יהיה זכאי למענק היפרדות. אחד המנהלים התפטר טרם חלוף השנתיים לאחר שהבין כי קיימת כוונה לשינוי מבני בחברה, אף שהחברה הכחישה הכוונה והשינוי לא התרחש בתוך אותה תקופה של שנתיים...

15 אוקטובר 2018

כל שותף במקרקעין רשאי לדרוש פירוק השיתוף

בעלי זכויות במגרש שעליו היו בנויים בית ישן ובו מספר חדרונים המשמשים יחד כחנות, וכן מספר מבני עזר המשמשים כמחסן לאותה חנות, ביקשו לפרק את השותפות במקרקעין...

שיתוף