כתבו עלינו

קפה אשדוד פירסם מאמר של עו"ד שירה פורת ממשרד אפיק ושות' על גניבת סודות מסחריים בחברה

22 יוני 2017
הדפסה
PDF

מעסיק זימן עובד לשימוע לפני פיטורים.  רגע לאחר פיטוריו החל העובד לעבוד אצל אחד המתחרים של המעסיק.  בדיקה שגרתית גילתה שבסמוך לשימוע נכנס העובד למאגר המידע הסודי של המעסיק והעביר אותו למחשבו במקום העבודה, כשעולה חשד כבד שהעובד שלח לעצמו בדואר אלקטרוני את מאגר המידע.   אך כיצד ניתן להוכיח שאכן כך עשה העובד?

צו אנטון פילר אשר נולד בשיטת המשפט הבריטית, נהוג כיום במדינות רבות בעולם לרבות ישראל.  טיבו של הצו חקירתי ותכליתו תפיסת מוצגים וראיות בטרם ייעלמו "בלחיצת כפתור" – הכל לשם קיומו של משפט או לצורך ניהול תביעה.  לאור טיבו של הצו, ברי כי מדובר בסעד קיצוני שהפעלתו טעונה זהירות והפעלת שיקול דעת מאוזן.  יחד עם זאת, פעולה משפטית נכונה עשויה לגרום לבית הדין לעבודה לתת סעד חריף וחריג זה במעמד צד אחד במקרים מתאימים.

חוק עוולות מסחריות תשנ"ט-1999 מאפשר במקרים מסוימים הוצאת צו חיפוש אזרחי כחלק מהליך לצורך שמירה על זכות קניינית של מבקש הצו, למשל מעסיק החושד שעובד גנב מידע סודי.  עקרונית חל איסור על מעסיק לקיים מעקב בתיבת דואר חיצונית-פרטית של עובד (כגון: GMAIL, HOTMAIL וכו')  או לחדור אליה, אך ככל שמעסיק מבקש לחדור לתיבה זו וקיים חשש ממשי להעלמת ראיות פוטנציאליות והכבדה על ההליך המשפטי, יוכל לעשות כן אם יקבל צו המכונה צו אנטון פילר לחיפוש ותפיסת ראיות פוטנציאליות והכל בכפוף לתנאים שהותוו בחוק ובפסיקה.

כך, למשל, במקרה שנדון רק לאחרונה קיבל בית הדין לעבודה בקשה לקבלת צו (במעמד צד אחד, כלומר ללא ידיעת העובד) שאפשר למעסיק, אשר יוצג על ידי משרדנו, להגיע עם מומחה מחשבים ובליווי משטרתי לביתו של העובד, לתפוס את מחשבו האישי ואף לחדור לתיבת הדואר הפרטית של העובד כדי לבדוק חשדות ממשיים שעלו נגד העובד.  בעקבות החיפוש הודה העובד כי גזל סודות מסחריים של המעסיק (למרות שטען כי מחק אותם ולא העבירם לאחר, סוגיה אשר עוד תתברר).

הנה כי כן, ככל שמעסיק מבקש לחדור לתיבה פרטית של עובד עת עולה חשש כי העובד פעל שלא כשורה ובמסגרת התיבה הפרטית ראיות פוטנציאליות לכך, מומלץ להיוועץ בעורכי דין המתמחים בתחום, כדי לוודא שבקשה לקבלת צו אנטון פילר תוגש בהתאם לדרישות החוק והפסיקה.   יצוין, כי גם כשניתן הצו חשוב כי צו זה יקוים באופן מלא ונכון כדי למנוע מצב בו יוכל העובד לנסות ובטלו בעקבות אי קיומו הנכון.