כתבו עלינו

ג'רוזלם פוסט:דיור מוגן – האם אתם מוגנים משפטית?

14 אוגוסט 2017
הדפסה
PDF

ברוב מעונות הדיור המוגן ההיבטים המשפטיים מורכבים למדי. מגורים בדיור מוגן אינם מסתכמים ברכישת דירה על ידי הדייר, אלא ברכישת זכות למגורים במעון המעניק סל שירותים שמותאם במיוחד לצרכיו האישיים של כל דייר למשך שארית חייו, ובין היתר: שירותים רפואיים וסיעודיים, וכן שירותי פנאי ותרבות. מכאן שההסכם בין הדייר לבין מעון המגורים מסדיר מערכת יחסים ארוכת-טווח בין הצדדים. דרך התשלום הנפוצה ביותר בעבור זכות המגורים וסל השירותים הנלווה לה היא באמצעות הפקדת סכום כסף גדול כפיקדון, בתוספת תשלום דמי אחזקה חודשיים לכיסוי עלויות שוטפות. ברוב המקרים, לפיקדון המופקד מתווסף מנגנון פחת המשתנה בהתאם להסכם או על-פי גודל הפיקדון. הפיקדון בדרך כלל פוחת ב- 2.5%-3% לשנה ב-10 עד 12 השנים הראשונות. במקרים מסוימים, הפיקדון פוחת בשיעור גבוה עד לדילול מלא של כספי הפיקדון. במקרים נדירים אין פיחות כלל, ויתרת הפיקדון מוחזרת ליורשי הדייר בעת יפנוי יחידת המגורים. הפיקדון אינו נושא ריבית ואינו מוצמד לעלייה ביוקר המחיה. לפיכך, כאשר היורשים מקבלים בחזרה לידיהם את הפיקדון, השווי האמיתי שלו נמוך בהרבה.

מלבד ההיבטים הכלכליים, חשוב שההסכם יכלול נספח הכולל רשימה של שירותים רפואיים וסיעודיים המוענקים על ידי המעון, כמו-גם פרטים אודות אנשי צוות רפואי פנימיים המועסקים על-ידי המעון, שעות פעילות, תנאים הנוגעים לאירוח בני משפחה ומנגנון קבלת החלטות בנושאים רפואיים הנוגעים לדייר. בנוסף, רכישת זכות מגורים בדיור מוגן הינה עסקת נדל"ן בעלת ערך גבוה, וכך צריך להתייחס אליה, על כל המשמעויות הנובעות מכך, לרבות וידוא של זכויות הקניין, והכי חשוב, אם ניתן – כדאי לרשום הערת אזהרה על זכויות האמורות לעיל ברשם המקרקעין. מהלך זה יבטיח את זכויות המגורים של הדייר בנכס בכל התרחישים האפשריים, כגון מכירת נכסי מעון הדיור המוגן לאדם אחר או לחברה, ובמקרה בו הבעלים החוקי של הנכס נכנס להליכי פשיטת רגל.
בנוסף, חשוב לזכור שההחלטה על מעבר לדיור מוגן איננה מבוססת בהכרח על שיקולים כלכליים בלבד. בשל אופיין הרגיש של החלטות מעין אלו, רובן מורכבות ובעלות מטען רגשי רב, אשר לעתים מקשות על ניהול מוצלח של העסקה. אשר על-כן, מומלץ להיוועץ עם עו"ד מנוסה ומומחה לעסקאות נדל"ן בטרם כניסה לתהליך זה.