עדכוני חקיקה ופסיקה

בעל תפקיד ציבורי המוציא לשון הרע אינו חסין מתביעה גם אם הדברים נאמרו בישיבת מועצת עיר

05 אפריל 2020
הדפסה

נבחר ציבור ייחס ליריבו הפוליטי מעשי שחיתות חמורים במהלך ישיבת מועצה.
בית המשפט קבע, כי הדברים מהווים לשון הרע. אין להעניק הגנה לפרסום דברי כזב פוגעניים גם אם נאמרו במהלך ישיבת מועצה שהתכנסה לפי חוק. החוק מונה שורה של מקרים בהם יחשב הפרסום כמותר ויעניק הגנה מוחלטת. כך למשל, במקרה שבו מדובר בפרסום שנעשה על פי דין, פרסום שנעשה על פי הוראת רשות המוסמכת, או פרסום שנעשה על פי היתר של רשות מוסמכת. כאן, חבר מועצת העיר ניסה להכשיל מועמד לתפקיד סגן ראש העיר ובמסגרת דיון שנערך בישיבת המועצה לצורך בחירתם ומינויים של בעלי התפקידים ברשות המקומית פרסם בגנותו דברי כזב פוגעניים המייחסים לו מעשה שוחד. חבר המועצה רשאי היה להביע את דעתו ולפרוש בפני הנוכחים את עמדתו בדבר חסרונותיו והיעדר כישוריו של המועמד, אך לא היה "חייב על פי דין" לספר אודותיו שקרים פוגעניים ועל כן הפרסום אינו בגדר 'פרסום מותר'.