בנק המטיל עיקול באופן שגוי על חשבון שלא נכלל בצו העיקול ישלם פיצוי על פגיעה בפרטיות

03 ספטמבר 2020
הדפסה

לשכת ההוצאה לפועל הוציאה צו עיקול במעמד צד אחד (בתיק שמאוחר יותר התקבל עליו ערעור וה”זוכה” נאלצה להחזיר כספים שגבתה בתיק ההוצאה לפועל) אשר קבע מפורשות, כי לא יחול על חשבונות עו"ש וחשבונות משותפים. למרות האמור, בנק לאומי לא רק שהטיל את העיקול על חשבון עו"ש משותף אלא גם מסר פרטים על תוכן החשבון ללשכת ההוצאה לפועל ולזוכה בתיק.
בית המשפט קבע, כי על הבנק לשלם פיצוי בשל הפרת הזכות לפרטיות. צו העיקול כאן היה ברור ובנק אינו רשאי לבצע עיקול ולחשוף מידע שאינו נדרש מפורשות בצו העיקול. במקרים שבהם יש לבנק ספק אשר למידע שהוא חייב לפרוש במענה לצו העיקול, הבנק רשאי לפנות בבקשה להבהרה ללשכת ההוצאה לפועל או לפנות לבעל החשבון למתן הבהרה או יידוע מקדים. אך בוודאי שהבנק אינו רשאי היה לפרט את קיומו של חשבון משותף שעליו לא חל צו העיקול.
למען הגילוי המלא, משרד אפיק ושות' ייצג את התובעים בתיק זה.