עדכוני חקיקה ופסיקה

אורגן של חברה שפוגע בהליך משפטי בכוונת מכוון יחויב באופן אישי בתשלום פיצויים לטובת הנפגע

17 נובמבר 2020
הדפסה

אדם הלווה כסף לחברה במסגרת מיזם עסקי הקשור למרכז מסחרי וכנגד התחייבותה להחזר ולתשואה וכנגד שיעבוד של המקרקעין. כשנקלעה החברה לחדלות פירעון ניסה הנושה לממש את השיעבוד אך החברה נלחמה בכך במשך עשרות שנים, תוך העלאת טענות סרק רבות, אשר נדחו, זו אחר זו, על ידי בתי המשפט, אך בסופו של התהליך החברה כבר פורקה ולכן הנושה דרש לחייב בחובות את מי שהייתה בעלת השליטה והרוח החיה מאחורי החברה.
בית המשפט העליון קבע, כי יש לחייב באחריות אישית את נושאת המשרה בגין שימוש לרעה בהליכים משפטיים. ככלל הטלת אחריות נזיקית על צד שני לסכסוך בגין התרשלות בניהול הליך משפטי בסכסוך אזרחי תהא אפשרית אך ורק במקרים חריגים. עם זאת, מי שפוגע בהליך משפטי בכוונת מכוון ועל ידי כך גורם נזק או הפסד לבעל דין יריב, עשוי להיות מחויב בפיצויים. כאן נושאת המשרה הייתה הגורם הדומיננטי שעמד מאחורי הפעולות שננקטו שוב ושוב לסיכול זכויותיו של הנושה ובסופו של דבר הנושה לא יכול היה לגבות את החוב בשל קריסת החברה. אדם שפועל בשמו של תאגיד כאחד האורגנים שלו איננו מפסיק לשאת באחריות בגין מעשיו הוא ולכן נושאת המשרה חויבה באופן אישי בכל הנזקים הכלכליים שנגרמו המגיעים למיליוני שקלים.