עדכוני חקיקה ופסיקה

מעביד המפטר עובדת בהריון נדרש להראות שאין קשר בין הפיטורים לבין ההריון

17 אוגוסט 2021
הדפסה

משרד עורכי דין העסיק עובדת במשרדו משך 9 חודשים. העובדת שיתפה בדיסקרטיות את מנהלת המשרד בכך שהיא בהריון וימים ספורים לאחר מכן, פוטרה העובדת.

בית הדין חייב את המעסיק בפיצוי בגין פיטורי העובדת בשל הריונה. החוק הישראלי אוסר על פיטורי נשים הרות בשל הריונן, המהווה אפליה אסורה, ומעביר את הנטל למעסיק להראות שעובדת בהריון לא פוטרה בשל הריונה. יתרה מכך, גם פיטורים של אישה בהריון שאינם קשורים להריון אסורים ללא אישור מראש של משרד העבודה והרווחה. במקרה של אפליה ניתן לפסוק פיצויים על פי חוק ללא הוכחת נזק בסכום של עד 50,000 ש"ח ובמקרה של פיטורים בשל הריון החוק מאפשר פסיקת פיצויים בשיעור 150% מהשכר שהיה מגיע במהלך התקופה שתחילתה ביום הפיטורים או ביום שבו המעביד ידע או שהיה עליו לדעת על קיומה של העילה להגבלת הפיטורים, לפי המאוחר, וסיומה בתום תקופת הגבלת הפיטורים, או המועד בו ניתן היתר לפיטורים או הוחזרה העובדת לעבודה. כאן המעסיק לא הראה שהפיטורים לא היו בשל ההיריון ולכן חויב לשלם פיצוי של כ 135,000 ₪ בגין פיטורים שלא כדין.